Yönetim Kurulu Görevleri

Yönetim Kurlu görevleri

TMVFL Yönetim Kurulu Görevleri

Kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan; etkilikli, tutarlılık, şeffaflık, objektiflik, hesap verebilirlik, katılımcılık ve sorumluluk ilkelerinin bir birine karşı saygılı tüm yönetim kademesinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak ve denetlenmekten sorumludur.

 • Yönetim Kurulu toplantılarında bilgilendirme, yönlendirme, karar alma ve görev dağılımını gerçekleştirme konularında etkinliği sağlamalıdır.
 • Federasyonun , vizyon, misyon, temel değerleri ve stratejisinin belirlenmesine ve çalışanların bu ilkeleri benimsemesine rehberlik etmek.
 • Federasyon performansını takip etmek ve federasyonun  başarısını artırıcı kararlar almak.
 • Federasyonun  ana hedeflerine ulaşması adına yatırım kararlarını almak.
 • Federasyonun  büyüme şeklini ve üstleneceği riskleri belirlemek.
 •  Ekonomik ve yönetimsel riskleri takip etmek ve riskler için önlem almak.
 • Federasyon içindeki kurulları ve komitelerin etkinliğini sağlamak ve denetlemek.
 • Federasyonun içindeki içinde  olan ilkeleri yürütmek.
 •  Yönetim takımlar arasındaki iletişimi sağlamak.
 • Federasyon icraata geçecek  faaliyetlerini öncesinden denetlemek.
 • Federasyonu  resmi kurumlar, özel kurumlar ve diğer üçüncü kişilere karşı temsil etmek.
 • Ayda bir defa olacak şekilde Yönetim Kurulu toplantısını yapmak ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu Asistanı ile raporlamak.
 • Yönetim kurulunun en önemli görevleri bir bütün olmak, Aynı zamanda her şeyde duyarlı olmak.
 • Yönetim kurulu üyelerinin ilkeleri dürüst olmak.
 • Yönetim kurulundaki kişilerin bölgelerinden etkin olması ve o bölgede söz sahibi olması gerekmektir . Bu misyonu bölgesinde kabul ettirmektir.
 • Yönetici kendi bölgesindeki takımlara eşit olmak zorundandır.
 • Yönetici şampiyona dahil  genelde tüm takımlara eşit olmalıdır.
 • Yönetici ilkeli ve tutarlı olmalıdır. Aynı zamanda önemli toplantılarda  mutlaka bulunmalıdır.
 • Yönetici yasal sorumluluk içinde olduğunu unutmamalıdır.
 • Bu ilkelerde bulanan yöneticilerin bulunduğu kurul ve kurumlar mutlaka başarılı olurlar.

© 2019 - TMVFL - Literal WebDizayn Tüm Hakları Saklıdır.