Talimat ve Statüler

Talimat ve Statüler
TMVFL 2023/2024 FUTBOL SEZONU LİG STATÜSÜ

MADDE 1 – AMAÇ ve KAPSAM

AMAÇ: Türkiye’nin her bölgesinde takımlar oluşturmak ve bölgesel ligler düzenlemek, oluşan takımları federasyona bağlı dernekler haline getirmek. Türk futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak, bu katkıyı uluslararası alana taşıyarak bununla ilgili çalışmalar yapmak. Spor kulüpleri, özel ve tüzel kişilikler ile kamu kurum ve kuruluşlarına destek vermek, görüş bildirmek, dernek üyelerinin sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak. “Millî Karma” ile yapılacak olan uluslararası müsabaka gelirlerinin belirli bir oranını sosyal sorumluluk projelerine aktarmak. Dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarını tespit ederek, bu çocukların eğitim ve spor faaliyetlerine gerekli maddi destekte bulunmak. Ülkemizin her bölgesinde oluşturacağımız sportif faaliyetler sayesinde yeni yıldızların Türk futboluna kazandırılabilmesi için gerekli desteği sağlamak.

KAPSAM: Bu statü, TMVFL tarafından master ve veteran kategorisindeki futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını ve kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2023-2024 sezonu; Liglerin başlamasından, Türkiye Şampiyonasının bitimine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

MADDE 2 – TMVFL’NİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI

 1. TMVFL, Türkiye’nin en üst seviyedeki Master ve Veteran Futbol Ligidir. TMVFL’nin isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TMVFL Yönetim Kurulu’na aittir.
 2. TMVFL sezonunda, 2023-2024 sezonunda bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren takımlardan oluşur.
 3. TMVFL’ye katılacak olan kulüpler “Kulüp Taahhütnamesi, Futbolcu Taahhütnameleri , Sağlık Raporlarını ve talep edilen diğer evrakaları istenilen sürede TMVFL’ye göndermek zorundadır. Söz konusu taahhütnameyi TMVFL’ye göndermeyen ve kriterlere uymayan aynı zamanda lige katılım ücretini TMVFL’nin ilgili hesabına kura çekiminden önce yatırmayan kulüpler TMVFL müsabakalarına katılamazlar.
 4. Katılım ücreti, kulübün, grupların belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi halinde iade edilmez ve  ilave olarak katılım bedeli kadar cezai bedel öder.
 5. TMVFL’ye katılan kulüplerin antrenman ve müsabakalarda fiilen kullanılabilecek olan, mülkiyeti kulübe ya da kulübün bağlı olduğu kuruma ait olan veya kulübe tahsis edilmiş, soyunma odaları ve hakem odasına sahip, nizami boyutlarda, doğal çim veya suni çim zeminli TMVFL kriterlerine uygun bir sahayı temin etmeleri zorunludur.
 6. Kulüpler 2023-2024 sezonunda, TMVFL’nin her sezon belirleyeceği ve resmi sitesinde yayınlayacağı, bölgelerindeki puan sıralamasına göre dereceye girmeleri halinde Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanırlar. TMVFL’nin uygun görmesi şartıyla, şampiyonaya katılamayan takım/ takımlar yerine sıralamadaki takım / takımlar Türkiye Şampiyonasına katılır.
 7. TMVFL Türkiye Şampiyonası Dönemlerinde TMVFL Ligindeki Takımlar Sıralamada Sonuncu dahi olsa o Sezona Dahil aylar Olan, Mart, Nisan, Mayıs ayları dahil özel turnuvalar dahil hiçbir organizasyona katılamazlar. Katılan Takımlar Tespiti halinde Federasyona Tazminat olarak (150.000 TL) (yüz Elli Bin) Türk lirası Ödemek Zorundadır.
 8. Hukukcu Yoluyla Tahsil edilmesi durumunda, Gereken bu ceza bedeli olan ücret,  Bölgesinden TMVFL Türkiye Şampiyonasına gelen takım veya takımlara eşit şekilde verilecektir.

MADDE 3 – TAKIMLARIN  UYGUNLUĞU

 1. TMVFL, tüm resmi müsabakalara katılacak takımların niteliklerini ve yarışma kriterlerini müsabakalar başlamadan önce belirler.
 2. Katılımcı takımların dernek veya tüzel kişilik statüsünde olmaları gerekmektedir. Dernek veya tüzel kişilik kriterine henüz uyamamış takımların lige alınmasıyla ilgili yetki TMVFL yönetim kuruluna aittir.
 3. Lige katılacak takımlar ile TMVFL arasında taahhütname/sözleşme imzalanır. İmzalanan taahhütname/sözleşme üzerinde imzası bulunanlar, müştereken ve müteselsilsen kefalet sahibidirler. Taahhütname/sözleşmedeki her türlü bedeli ve cezai şartları ödemekle mükelleftirler.  
 4. TMVFL ile takımlar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla, lig oluşturulan bölgelere, TMVFL tarafından bölge temsilcisi ve il temsilcileri atanır.
 5. Her takım sporcularına, yöneticilerine ve teknik kadrolarına ait kimlik bilgilerinin olduğu kartlar oluşturulacaktır ve bu kartlar lisans yerine geçecektir.
 6. Bir takımda lisanslı olan futbolcu başka bir kulübe sezon içerisinde transfer olmak istiyorsa, transfer döneminde kulübünden Muvafakatname almak zorundadır.
 7. TMVFL Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek geçerli bir mazereti olmadan (mücbir sebepler hariç) ligden çekilen takım/takımlara taahhütname/sözleşme gereği,  belirlenecek cezai şartı ödeme ve TMVFL Yönetim Kurulu kararıyla gerekirse bir sonraki yıl düzenlenecek lige girememe yaptırımı uygulanacaktır.
 8. Ligden çekilen takım (60.000TL) (Atmış bin Türk Lirası) Ödemeyi cezai bedel olarak kabul etmiş sayılır. Bu bedelin tahsili halinde mağduriyet yaşayan bölgenin takımlarına eşit şekilde taktim edilir.
 9. Ev sahibi takımlar; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli hareket ederek, sağlık ve saha güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi almak zorundadır
 10. Takımlar müsabakalarını oynayacakları sahayı (mücbir sebepler hariç) müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar.
 11. Takımlarla TMVFL arasında imzalanan taahhütname /sözleşme şartlarına istinaden, lig fikstüründe belirlenen (mücbir sebepler hariç) müsabakaya çıkmayan takımlara 10.000,00 Türk Lirasından (on bin TL.) ayrıca hakem ücretleri ve diğer masrafları karşılamak için 2.000,00 Türk Lirası (Bin TL) para cezası uygulanır. Bu Bedel hakem ücreti hariç mağdur takıma mağdur eden takım öder.  Müsabakaya çıkmayan takım hükmen mağlup edilir, Aynı takım 2.kez müsabakaya çıkmaz ise malup edilir ve üç puanı silinir. Aynı takım 3. Kez müsabakaya çıkmaz veya gitmez ise direk ligden ihraç edilir ve lige katılım bedelinin 2 katını ceza olarak öder. Bu ödemenin yarısı o maçlarda mağdur olan takımların hesabına yatırılır.
 12. TMVFL takımlar müsabakalara biri açık renk, diğeri koyu renk olmak üzere iki (2) takım forma seti ile gelmek durumundadırlar. İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Aynı merkezin takımları  arasındaki maçlarda, fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi durumunda olup formayı o takım değiştirir. Yedek forması olmayan takımlar yüzünden müsabaka oynanamadığında bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel ücretleri bu kulüplerden tahsil edilir ve ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.
 13. Müsabakalar ev sahibi takımın belirleyeceği saha gün ve statüye uygun saatlerde oynanacaktır. Deplasman takımı bu programa uymak zorundadır.

MADDE 4 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU

2023-2024 sezonunda TMVFL Liginde   yer alan takımlarda teknik sorumlu olarak görev yapacak teknik adamlar, güncel “UEFA Pro”, “UEFA A” veya “UEFA B”  (TFF  C )    lisansına sahip olmak zorundadır. 2023-2024 sezonunda teknik sorumlu, yardımcı antrenör  ve kaleci antrenörü (lisanslı) bulunduran kulüplere bu kişiler için saha içi giriş kartı çıkarılır ve  izni verilir.

MADDE 5 – FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

 1. TMVFL’ye 2023-2024 sezonunda 1984 ve daha önce doğan futbolcular doğrudan oynayabilir. 1985 ve 1986 doğumlu futbolcular (ay şartı aranmaksızın) kontenjan statüsündedirler. Takımlar, diledikleri sayıda kontenjan lisansı çıkarttırabilirler.
 2. Takımlar esame listesine, kontenjan statüsünde en fazla 4 (dört) oyuncu yazabilirler. Esame listesine yazılan kontenjan statüsündeki bu oyunculardan en fazla 2 (iki) oyuncu müsabaka süresince sahada olacaktır. Bu kuralın diğer bütün hallerinde TMVFL Disiplin Talimatının ilgili hükümleri geçerlidir.
 3. Kaleciler kontenjan statüsünde değildir. 1993 ve daha önceki yıllarda doğan oyuncular Faal  profesyonel olmamak kaydıyla TMVFL’ de kaleci olarak oynayabilirler. 1987-1993 yılları arası doğumlu oyuncular, sadece kaleci olarak oynayabilirler. 1985 ve 1986 doğumlu oyuncular Lig statüsü madde 4/2 kapsamında, istedikleri mevkide oynayabilirler.
 4. Takımlar, kadrolarında en fazla dört (4) adet yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilirler. Bu oyuncular kontenjan statüsü de dikkate alınarak, ikisi sahada diğer ikisi de yedek kulübesinde olmak şartıyla, müsabakalarda yer alabilirler.
 5. Kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik kadroda görevli olanlar, TMVFL oyuncu lisanslı olmaları şartıyla aynı zamanda kontenjan statüsü de dikkate alınarak müsabakalara iştirak edebilirler.
 6. TMVFL bünyesindeki her takım sezon başında oyuncu, yönetici, teknik sorumlu lisansları dâhil maksimum 30 (otuz ) âdete kadar ücretsiz, 30 (otuz ) ve üzeri her bir filiz lisans için lisans başına 500,00  (beş yüz) Türk Lirası  ödemek şartıyla, dilediği sayıda oyuncu, yönetici, teknik sorumlu filiz lisansı çıkarttırabilirler.
 7. Takımlar, TMVFL’nin  belirleyeceği  ilk yarı devre arası  tarihler arasında en fazla 5 (beş) adet filiz ve 3 (üç) adet ara transfer lisansı olmak üzere toplamda 8 (sekiz) adet lisans çıkarttırabilirler. Ara transfer lisansları TMVFL bünyesindeki lisanslı oyuncuları kapsamaktadır. 
 8. Devre arasında çıkartılacak olan filiz lisans ve ara transferler de ücret karşılığında yapılacak olup filiz lisans bedeli 1 adet 500,00 Türk Lirası (beş yüz TL), ara transfer bedeli de (Muvafakatname olması şartıyla) 1 adet 600,00 Türk Lirası (altı yüz TL)’dir. Ara transferlerde Muvafakatname şartı aranmaktadır. Muvafakatname verilmeyen kulüp oyuncusu 10.000,00 Türk Lirası (on bin TL) karşılığında serbest kalır. Bu bedel, ilgili kulübün belirleyeceği banka hesap numarasına yatırılır. Makbuz veya dekontun Federasyona ibraz edilmesi suretiyle oyuncunun transferi kabul sayılır.
 9. TMVFL Türkiye şampiyonasına hak kazanan takımlar, TMVFL bünyesindeki diğer takımlardan
 1. Muvafakatname şartı aranacak durumlar: Türkiye Şampiyonasına hak kazanan takımdan oyuncu transferi Muvafakatname şartına tabidir. Muvafakatname olmadan transfer olunamaz. Muvafakatname verilmeyen kulüp oyuncusu 10.000,00 Türk Lirası (on bin TL) karşılığında serbest kalır. Bu bedel, ilgili kulübün belirleyeceği banka hesap numarasına yatırılır. Makbuz veya dekontun Federasyona ibraz edilmesi suretiyle oyuncunun transferi kabul sayılır.     
 2. Muvafakatname şartı aranmayan durumlar:
 3. Türkiye Şampiyonasına Hak kazanamayan veya  katılmayacağını beyan eden takım / takımların futbolcuları  serbest kalır.  Bu oyuncular için Muvafakatname aranmaz. Şampiyona için bir başka takıma transfer olacak futbolcu 2023-2024 futbol sezonundaki lisansını ibraz etmek şartıyla federasyon tarafından geçici lisans verilecektir. Söz konusu transfer olacak futbolcu  şampiyonaya mevcut lisansını getirmek zorundadır.
 4. Türkiye Şampiyonasında bu şartlara uyan oyuncular kontenjana bakılmaksızın  en fazla 5 (beş) futbolcu transfer yapabilirler. Bu futbolcular ancak TMVFL ligi takımlarının futbolcularından olmak zorundadır. Muvafakatname şartı aranmaz.   Filiz lisans çıkartılmaz. Şampiyona Transfer döneminde çıkartılacak lisanslardan ücret talep edilmez.
 5. Türkiye şampiyonası dönemi olan Mart, Nisan, Mayıs Aylarında Başka Turnuvaya gittiği tespit edilen futbolcu (10.000 tl) (on Bin Türk Lirası) Ödemesi Ceza bedelini Kabul Etmiş Sayılır.
 6. Futbol oyun kuralları ihlali nedeniyle görmüş olduğu kırmızı kartların haricinde, yüz kızartıcı suçlar terör, hırsızlık, tecavüz, vatan hayinliği gasp ,ve diğerleri gibi suçları tesbit edilen kişilere lisans çıkmaz asla TMVFL  liginde oynayamaz.  sezon içerisinde disiplin suçlarından dolayı  müsabakalardan men cezası alan bir futbolcu, cezası  devam ettiği süresince cezası tamamlanmadan 2023-2024 sezonunda (Türkiye Şampiyonası ve Süper Kupa dâhil)  oynayamaz. Türkiye şampiyonasında sportmenliğe aykırı davranan takım ve futbolcu hakkında, Bir sonraki sezonda  TMVFL organizasyonlarında yer alıp almayacağına yönetim kurulu karar verir.
 7. Futbolcuların lisans evraklarının,  statü ve talimatlara uygun olarak, doğru, gerçek ve eksiksiz bir şekilde TMVFL Federasyonuna teslimi,  kulüp/dernek yönetimlerinin sorumluluğundadır. TMVFL Federasyonu, kulüpler/dernekler tarafından kendisine gönderilen lisans evraklarını teslim aldığında,  evrakların doğru ve gerçek olduğunu kabul ederek lisansları çıkartır. Lisans çıkarıldıktan sonra,  lisans evraklarında uygunsuzluk veya sahtecilik yapıldığı tespiti durumunda, sahtecilik yapmış, uygunsuz evrak sunulmuş olan takımın oyuncusu ligden ihraç edilir. İlgili kulübe ihtar verilir. Tekrarı durumunda, kulübe ilgili disiplin talimatları uygulanır. İhraç edilen oyuncu, yönetici ve antrenörler aynı sezonda TMVFL liginde başka hiçbir takımda oynayamazlar ve görev alamazlar.
 8. Evrakta sahtecilik yapan yönetici veya futbolcu Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde evrakta sahtecilik suç duyurusu yapılır.
 9. Yönetici veya futbolcular Takımda diğer yetkililer Aldığı kart cezası süresince takımıyla sahaya çıkmaz ve oynayamaz. Cezaları bittikten sonra takımlarında yer alırlar.
 1. Futbol oyun kuralları ihlali nedeniyle görmüş olduğu kırmızı kartların haricinde, bir sezon içerisinde Federasyona ve Yönetime, Bölge Temsilcilerine, TMVFL nin diğer birimlerime, Aileye, kişiye Rakibine hakeme, Ağır hakaret, vurma, Toplu Halde Rakibine  disiplin suçları işleyen Takım Yöneticisi, futbolcusu, diğer yetkilileri Hakkında disiplin cezası verilir aynı zamanda  Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerine Maddi ve Manevi dava açılır.
 2. Gerek görüldüğü hallerde ligden ihraç edilirler ve TMVFL camiasına deklara edebilir. Aynı zamanda TMVFL Maddi ve manevi tazminat açma yetkisine sahiptir.
 3. Disiplin talimatlarında cep telefonu veya kamera ile çekilen görüntüler doğrultusunda ceza verilebilir.

MADDE 6 – MÜSABAKA KADROLARI VE ESAME LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI

 1. Takımların, müsabakadan önce düzenleyecekleri esame listesi en fazla 22 kişi olabilir, Oyuncu değişikliği 6 kişi ile sınırlıdır ve oyuncu değişikliği kartları ile değişiklik yapılacaktır. Çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez.
 2. Maç süresi 35+35 : 70 Dakikadır.
 3. Maç esame isim listesinde en az 11 (on bir) en fazla 22 (yirmi iki) kişilik futbolcu yazılmasına rağmen, en az 9 (dokuz) futbolcu ile müsabakaya gelinmesi durumunda müsabaka başlatılabilir. Müsabaka başladıktan sonra gelen ve adı esame listesinde yazılı olan oyuncular, müsabakaya dâhil olabilirler.
 4. Müsabaka öncesinde Esame listesinin hazırlanması ve ibrazı zorunludur. Müsabaka öncesinde Esame listesini ibraz etmeyen takım/takımların olması durumunda müsabaka başlatılmaz. Buna rağmen Hakem tarafından müsabakanın başlatılması durumunda, sonuca bakılmaksızın, esamesini ibraz etmeyen takım/takımlar hakkında futbol müsabakanın 18.Maddesinin (i) bendi uygulanır.
 5. Esame listesinde adı bulunmayan oyuncu/oyuncular, müsabakada oynatılamaz. Tespiti durumunda futbol müsabakanın 18.Maddesinin (i) bendi uygulanır.
 6. Esame listeleri eksiksiz ve doğru olarak doldurulması zorunludur. Eksik veya hatalı doldurulmuş olan esameler, müsabaka sonucuna etki etmez. Esameyi hatalı düzenleyen yönetici veya sorumlular hakkında disiplin talimatının 16.Maddenin 3.bendinin hükümleri uygulanır.
 7. Takımlar müsabaka öncesinde hazırladıkları esame listelerini müsabaka başlamadan önce bağlı oldukları bölge Whatsapp gruplarına ve Maç sonunda skor , eğer ki var ise kırmızı kartları, oyuncu isimleri ile birlikte bildirirler.Göndermeyen takıma ilk sefer ihtar verilir ikinci sefer tekrarında ise göndermedigi müsabakada 3 sıfır hükmen mağlup sayılır.
 8. Takımların müsabaka esame listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından birinin müsabakadan önce “Müsabaka Esame Listesini” imzalaması zorunludur. Müsabaka esame listesine takım kaptanı mutlaka yazılacaktır. Müsabaka esame listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde takım kaptanı tarafından liste imzalanabilir. Bu esame listesine, TMVFL’nin http://tmvfl.com.tr/dokumanlar web sayfasından ulaşılabilir. 
 9. TMVFL müsabakalarında futbolcular ile sahaya giriş kartı veya lisansı bulunmayan yönetici, teknik sorumlu veya antrenör müsabaka esame listesini imzalayamaz. Yönetim kurulu üyesinin saha giriş kartı olması mecburidir.
 10. Müsabaka esame listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka gününde cezalı iseler esame listesini imzalayamazlar.
 11. Müsabaka öncesinde veya sonrasında esame listesine veya lisanslara yönelik itirazlar, istenirse esame listesine yazılabilir ve imza altına alınabilir.
 12. Müsabaka esame listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem tarafından ihraç edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya teknik adam yok ise müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu değişikliği kartını imzalamaya takım kaptanı yetkilidir.

MADDE 7 – FORMA SETLERİ

 1. Takımlar, en az 2 (iki) adet farklı renklerde forma seti kullanmak ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu ligde forma seti sayısı sınırlaması yoktur.
 2. Takımların forma setlerine alacakları reklamlar için TMVFL onayı aranır.
 3. TMVFL takımları formalarının arkasına futbolcu isimleri yazdırabilirler.
 4. TMVFL içerisinde olan kulüplerin yaptıracakları forma setlerinde TMVFL logosunu kol kısmına koymaları uygundur.
 5. Forma numaralsra birden doksandokuza kadar yazılacaktır.

MADDE 8– SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ

 1. TMVFL’ye bünyesindeki takımlar, müsabakalarını oynayacakları sahayı maçın oynanacağı günün 5 (beş) gün öncesinden TMVFL bölge temsilcisine bildirmek zorundadırlar. TMVFL’ye katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka oynatılması TMVFL’nin onayına tabidir.
 2. Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun, yeterli sayıda yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.
 3. Sahalarda anons sistemi veya megafon var ise kesinlikle tarafsız bir şekilde kullanılmalıdır. Anos sistemi veya megafon ev sahibi takımı destekleyici şekilde, rakip takıma karşı ve siyasi, hakaret ve rencide amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır.
 4. Ev sahibi kulüp, seyircilerin sahaya alınmaya başlamasından, takımların ve görevlilerin sahayı terk etmelerine kadar geçen sürede statta Güvenlik, ambulans ve doktor bulundurmak zorundadır. Görevlendirilen doktorun sezon boyunca kulüple sözleşmesi olabilir ya da anılan müsabakaya istinaden geçici olarak görevlendirilebilir. Sözleşmesi olan doktorun ismi müsabaka isim listesine yazılır. Geçici olarak görevlendirilen doktorun isminin müsabaka isim listesine yazılır.

MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK YETKİLİLER

 1. Takımlarda en az TFF C Lisans sahibi bir antrenörün bulunması Gereklidir..
 2. Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 11 yedek futbolcu ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı kaleci antrenörü, bir masör ve bir sağlıkçı girebilir.
 3. TMVFL. Futbol lig müsabakalarının oynandığı saha ve sdatlarda görevli temsilci, gözlemci, denetçi ve saha komiseri dışında görevli personel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürü, TMVFL  Bölge Temsilcisi ,  İl Hakem Kurulu Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi sahaya girebilirler.
 4. Müsabakalarda sahaya girecek olan sağlıkçıların TFF Sağlık Kursu veya Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası olan birinin olması uygundur.
 5. Saha içine kesinlikle yetkisi olmayan kimse giremez girdiği tespit edilen takıma disiplin cezası uygulanır.
 6. Hakemler  mevzuat dışında davranan takımlar olur ise müsabakayı başlatmama yetkisini kullanır ,  veya müsabakayı  tatil edebilir. Mağdur olan takıma, Mağdur eden takımdan  (10.000 TL) (on Bin Türk lirası) ödemek zorunda Kalır.
 7. MADDE 10–TRİBÜN DÜZENLEMESİ VE ORGANİZASYON
 8. Takımlar, TMVFL ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine uymakla yükümlüdürler.
 9. Ev sahibi takım, misafir takım seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde stadyumun oturma kapasitesinin %5’ i oranında yer ayırmak zorundadır.
 10. Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları saygı duruşunda bulunmaları TMVFL’nin iznine tabidir.
 11. Takımlar müsabaka öncesi sahaya ancak TMVFL’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TMVFL’ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir. Pankart talepleri müsabakadan, en az 3 gün önce yapılması durumunda TMVFL tarafından değerlendirilecektir.
 12. Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, terör, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.
 13. Ev sahibi takımlar, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve sahanın içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek sağlık ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadırlar.
 14. Takımlar, seyircilerinin ve mensuplarının saha ve stada verdiği zararların tazmini ile ilgili bedeli TMVFL Yönetim Kurulu kararının tebliğinden itibaren en geç 5 gün içinde TMVFL’nin ilgili hesabına yatırmak zorundadırlar.

MADDE 11 – MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK

 1. TMVFL müsabakalarının tarih, saat ve saha bilgileri, TMVFL internet sitesi ve ilgili WhatsApp gruplarında ilan edilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. TMVFL’nin internet sitesinde ve WhatsApp gruplarında ilan edilen müsabaka bilgileri kulüplere yapılan resmi tebligat hükmündedir.
 2. TMVFL, grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
 3. TMVFL müsabakaları, kural olarak Cumartesi veya Pazar günleri oynanır. Takımlardan birinin başvurusu veya müsabakanın oynanamamasına ilişkin mücbir sebebin ortaya çıkması durumunda, TMVFL’nin de uygun bulması halinde müsabaka gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapılabilir. 
 4. Müsabakalar, kural gereği Büyük Şehirler  (İstanbul ) (İzimir) (Ankara )Cumartesi saat 18:00’den, Pazar günü ise saat 13:00’ten önce  Maç oynanamaz. Ancak, iki takımın kendi aralarında belirlediği gün, saha ve saat konusunda anlaşmaları durumunda dahi hem Cumartesi hem de Pazar günleri İl Hakem Kurulunun onayına istinaden müsabakalar oynanabilir. İtilaflı durumlarda takımlar TMVFL Bölge Temsilcisine başvurup onay almak zorundadırlar. Nihai karar TMVFL yönetim kuruluna aittir. 
 5. Şehirler arası olan müsabakalar en geç Cumartesi ve Pazar günü saat 20:00 de sona erer. Ev sahibi takımın mümkün ise misafir takımın müsabaka saat isteğine uymalıdır.  Cumartesi ve Pazar olmak üzeri musabakalar saat 13:00 itibariyle  başlar. Saat 20:00  de son bulur.
 6. Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesisleri hazırlamak ve gerekli emniyet ve saha tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 7. Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.
 8. Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
 9. Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı, elverişsiz hava şartları ihtimali de dâhil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar. Kabul edilebilir doğa şartları dışında sahanın hazır hale getirilmemesi nedeniyle müsabakanın oynanamaması durumunda ve daha önceden ertelenip te ikinci sefer oynatılması planlanan maçlarda da sahanın hazır hale getirilmemesinde ev sahibi kulübün ihmali olduğu hakem ve saha komiseri raporlarında sabit görülmesi halinde saha, hakem ve saha komiseri ücretleri ev sahibi kulüp tarafından ödenir.
 10. Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak ev sahibi takıma aittir.
 11. TMVFL müsabakalarına hakem atamaları, İl Hakem Kurulları tarafından yapılır. Müsabakalara bir hakem, iki yardımcı hakem ve bir saha komiseri atanır.
 12. Maçlar 35 dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası 15 dakika mola yapılır.
 13. Lisans Kartları ve TMVFL esame listelerinin doldurulması ve kontrolü ile ilgili sorumluluk, takım yöneticilerine aittir. Lisansı olmayanlar müsabakaya dâhil edilemezler.
 14. Takımlar rakip takımının lisanslarını kontrol edebilirler. Ayrıca Yönetici ve futbolcu Kimlik belgesini gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. İbraz etmeyen   yönetici, teknik heyeti ve futbolcusuna Disiplin Talimatnamesinin 16-3 maddesi uygulanır.
 15. Yedek futbolcuların ısınma alanları TMVFL talimatları çerçevesinde oyun alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir. Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla beşer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir.
 16. Oyundan ihraç edilen oyuncu yedek kulübesinde bulunamaz, sahayı terk edene kadar karşılaşma başlatılamaz.

MADE 12 -  MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ, HİÇ GELİNMEMESİ VEYA FUTBOLCU SAYISININ 6 KİŞİYE İNMESİ DURUMU

İlgili kategoride bir lig sezonunda müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan takım hakkında Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlubiyet kararı verilir.İlgili disiplin talimatı gereğince uygun ceza verilir.(ilgili maddeye bakılıp yazılacak)Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları karşılamak üzere TMVFL  tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

MADDE 13 – PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ

Takımların TMVFL tarafından belirlenmiş fikstür gereğince birbirleri ile karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre yapılan müsabakalarda galibiyete 3 (üç), beraberliğe 1 (bir) puan verilir ve mağlubiyete ise puan verilmez.

 1. Genel puantajda puanları eşit olan takımların sayısı 2 (iki) ise;
 1. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
 2. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
 3. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki  gol averajına bakılır.
 4. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
 5. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 6. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde en az kırmızı kart gören takım üstün sayılır.
 7. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
 1. Genel puantajda puanları eşit olan takımların sayısı üç veya daha fazla ise;
 1. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz).
 2. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
 3. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
 4. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
 5. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
 6. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
 7. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 8. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde en az kırmızı kart gören takım üstün sayılır.
 9. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
 10. TMVFL gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir

MADDE 14-  DERECELERE GÖRE BÖLGELERDE LİGİN TESCİLİ

 1. Bölgelerinde, müsabakalar esnasında ve sonunda,  mevcut puan cetveline göre, birinci sırada bulunan takımlar,  normal şartlarda veya mücbir sebepler dahilinde ligin TMVFL yönetimince tescilinde, Bölge Şampiyonu olarak ilan edilir. Bölge Şampiyonluğu ödüllerinden yararlanma imkânına sahip olurlar.
 2. Bölgelerinde Bölge Şampiyonu Olan Takım Türkiye Şampiyonasına gelmediği Taktirde, Bölge Şampiyonluğu Tescillenmez ve Hiçbir Maddi ve Manevi Ödüllerden Yararlanamaz.
 1. Bölgesinde Puan Cetveline göre birinci olan takım gelmediği Taktirde, Bölgeden puan sıralamasına göre Şampiyonaya gelen  takım Bölge Şampiyonu İlan edilir ve kupası taktim edilir. Bölge şampiyonluğu tescil edilir.
 2. Ancak gelen takım bir sonraki sezonda maddi olarak lige katılım ödülünden yararlanamaz,

MADDE 15–TEBLİGAT, İTİRAZLAR ve DİSİPLİN İHLALLERİ

 1. TMVFL’nin ve bu Statüde belirtilen kurulların kararları ile ilgili takımlara yapılan tebligatlar, TMVFL internet sitesinde (www.tmvfl.com.tr) ve WhatsApp gruplarinda yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
 2. Uluslararası futbol oyun kurallarından doğan itirazlar, TFF’de profesyonel müsabakalar için öngörülen usul çerçevesinde yapılır ve karara bağlanır.
 3. Disiplin ihlallerine ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda TMVFL Disiplin Talimatı esastır. İtirazlar TMVFL Disiplin Kuruluna yapılır.
 4. TMVFL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar müsabakalar sonrasındaki üç (3) iş gün içerisinde TMVFL Disiplin Kurulu’na ([email protected]) yapılır.
 5. TMVFL Disiplin Kurulu’nun kararına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde 500,00 Türk Lira (Beş yüz elli TL)’lik itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile birlikte TMVFL Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.
 6. Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Ligi müsabakalarında 4 (dört) sarı kart uygulaması yoktur.
 7. TMVFL liginde mücadele eden kulüpler ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatının ilgili maddeleri çerçevesinde para cezası uygulanabilir.

MADDE 16 -MÜCBİR SEBEPLER

Uluslararası salgın hastalık, doğal afet gibi toplum sağlığını etkileyen sebeplerin ortaya çıkması durumunda, bazı müsabakaların oynanıp oynanmaması, liglere devam edilip edilmemesi, liglerin mevcut durumuyla tescili yâda iptali ile ilgili her türlü kararı, TMVFL Yönetim Kuruluna aittir.Alınacak olan kararlara, kulüpler, takımlar, sporcular ve TMVFL’nin tüm paydaşları tarafından kabul edilir. Yine alınacak olan kararlara itiraz edilemez ve yargı yoluna başvurulamaz.

MADDE 17- FUTBOLCU VE DİĞER GÖREVLİLERİN HAKEM TARAFINDAN SAHADAN ÇIKARILMASI

Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu veya saha içindeki takımın diğer görevlilerinden biri sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun veya saha içindeki diğer görevlinin sahadan çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.

MADDE 18 -MÜSABAKA ÖNCESİ LİSANS KONTROLÜ

Müsabaka öncesi takımlar esame listesinde yazılı futbolcuların lisans kontrolünü yapar.

MADDE 19–TMVFL Yönetim kurulu Lige katılım şartlarını yerine getirmeyen takıma mağlubiyet, puan silme ve ligden ihraç kararı verilebilir.

MADDE 20- TMVFL Milli karma Futbolcularının Milli karma Toplanma yerine kadar olan ulaşım bedelini Milli karmaya davet edilen Futbolcunun Takımı karşılamak zorundadır.Milli karma toplanma sonrasındaki tüm masrafları TMVFL Federasyonuna aittir. Yurt dışı ulaşımı hariç.TMVFL Milli Karmaya davet edilen mücbir sebep haricinde Milli karmaya gelmez ise bir dahaki dönemlerde asla Milli karmaya davet edilmez.

MADDE 21 – YÜRÜRLÜK

Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlarda Türkiye Futbol Federasyonu Statü Talimatları geçerlidir.Bu statü, TMVFL’nin resmî web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer. Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TMVFL Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

TMVFL 2023/2024 FUTBOL MÜSABAKA TALİMATNAMESİ

MADDE 1 – AMAÇ

Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2 – TANIMLAR

Bu talimattaki;

 1. TMVFL, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’ni ifade eder. TMVFL, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş bir markadır. Bu tescilli markanın tüm öğeleri ile birlikte yasal kullanım hakkı İcra Kurulu’na aittir.
 2. Takım, futbol alanında faaliyette bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TMVFL tarafından kabul görmüş dernekleri. (Dernek kriterine henüz uyamamış takımların lige alınmasıyla ilgili yetki yönetim kuruluna aittir.)
 3. Bölge Temsilcisi; Bölge Temsilcisi talimatlarında yer alan görev ve sorumluklarını yerine getiren kişiyi,
 4. Disiplin Kurulu, TMVFL Disiplin talimatlarını yürüten kurulu,
 5. Sezon, ilk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki süreyi ifade eder.

MADDE 3 – FUTBOL MÜSABAKA SEZONU

Futbol müsabaka sezonu her yıl TMVFL tarafından tespit ve ilan edilir.

MADDE 4 – TAKIMLARIN UYGUNLUĞU

Katılımcı takımların dernek veya tüzel kişilik statüsünde olmaları gerekmektedir. Dernek veya tüzel kişilik kriterine henüz uyamamış takımların lige alınmasıyla ilgili yetki TMVFL yönetim kuruluna aittir.

 1. Müsabakalar ev sahibi takımın belirleyeceği saha gün ve statüye uygun saatlerde oynanacaktır. Deplasman takımı bu programa uymak zorundadır.
 2. TMVFL takımlar müsabakalara biri açık renk, diğeri koyu renk olmak üzere iki (2) takım forma seti ile gelmek durumundadırlar. İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Aynı merkezin takımları  arasındaki maçlarda, fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi durumunda olup formayı o takım değiştirir. Yedek forması olmayan takımlar yüzünden müsabaka oynanamadığında bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel ücretleri bu kulüplerden tahsil edilir ve ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.

MADDE 5 – MÜSABAKALARIN DÜZENLENMESİ

 1. Resmi müsabakalar TMVFL tarafından düzenlenir ve bu müsabakalara ait unvanlar TMVFL tarafından verilir.
 2. TMVFL’ye tescilli kulüplerin yurtiçi veya yurtdışında özel müsabakalara katılabilmeleri için TMVFL’nin ve ilgili ülke federasyonun izinlerini almaları gereklidir.
 3.  TMVFL’nin Türkiye Şampiyona zamanı olan Mart Nisan ve Mayıs aylarında izin alınmadan hiçbir Turnuva ve müsabaka yapılamaz. Yapan takım 150.000 TL ceza bedeli ödemeyi kabul etmiş sayılır.

MADDE 6 – USULÜN BELİRLENMESİ

TMVFL, resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağını belirler.

TMVFL, müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.

MADDE 7 – LİGLER VE FİKSTÜR

 1. TMVFL, liglerin sayısını ve bu liglerin hangi takımlardan oluşacağını belirler.
 2. TMVFL, liglerde, gruplarda ve Türkiye şampiyonasında yer alacak kulüplerin sayılarını artırabilir veya azaltabilir.
 3. TMVFL, gerek gördüğü hallerde, kulüplerin güç dengelerini ve deplasman durumlarını göz önünde bulundurarak alt liglere ve gruplara ayırabilir.
 4. TMVFL, ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını belirler.
 5. TMVFL, müsabaka statülerini ve fikstürleri düzenler ve müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde ilan eder.

MADDE 8 – PUAN USULÜ VE AVERAJ

Takımların TMVFL tarafından belirlenmiş fikstür gereğince birbirleri ile karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre yapılan müsabakalarda galibiyete 3 (üç), beraberliğe 1 (bir) puan verilir ve mağlubiyete ise puan verilmez.

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonucunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen takım ikinci ve devamı olarak sıralanır.  Puanların eşitliği halinde aşağıda belirtilen sistem uygulanır.

1. Genel puantajda puanları eşit olan takımların sayısı 2 (iki) ise;

 • Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
 • Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
 • Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki  gol averajına bakılır.
 • Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
 • Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 • Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde en az kırmızı kart gören takım üstün sayılır.
 • Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

2. Genel puantajda puanları eşit olan takımların sayısı üç veya daha fazla ise;

 • Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
 • Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
 • Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
 • Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
 • Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
 • Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
 • Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 • Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde en az kırmızı kart gören takım üstün sayılır.
 • Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

3. TMVFL gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.

MADDE 9 – ELEME USULÜ

 1. Eleme usulü, yenilenlerin elendiği ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibin belirlendiği sistemdir.
 2. TMVFL, müsabakaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
 3. Türkiye Şampiyonası, Vatan Kupası, TMVFL Federasyon Kupası ve Süper Kupa çeyrek final, yarı final ve final müsabaka süreleri 2x35 dakikadır. Uzatma uygulanmaz ve penaltı atışları ile kesin sonuç alınır.

MADDE 10 – MÜSABAKALARIN GÜN VE SAATLERİNİN BELİRLENMESİ

TMVFL;

 1. Oynanacak her türlü müsabakanın yapılacağı saha, gün ve saati belirlemeye ve ilan etmeye,
 2. Müsabakanın başlama saatinden iki saat öncesine kadar elverişsiz hava koşulları sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermeye,
 3. İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati belirlemeye ve ilan etmeye,
 4. Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati yeniden belirlemeye ve ilan etmeye, yetkilidir.
 5. Kulüpler ve kişiler belirlenen müsabakanın başlama saatinde tam teçhizatı ile sahada hazır bulunmak zorunda.

MADDE 11 – FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

 1. TMVFL’ye 2023-2024 sezonunda 1984 ve daha önce doğan futbolcular doğrudan oynayabilir. 1985 ve 1986 doğumlu futbolcular (ay şartı aranmaksızın) kontenjan statüsündedirler. Takımlar, diledikleri sayıda kontenjan lisansı çıkarttırabilirler.
 2. Takımlar esame listesine, kontenjan statüsünde en fazla 4 (dört) oyuncu yazabilirler. Esame listesine yazılan kontenjan statüsündeki bu oyunculardan en fazla 2 (iki) oyuncu müsabaka süresince sahada olacaktır. Bu kuralın diğer bütün hallerinde TMVFL Disiplin Talimatının ilgili hükümleri geçerlidir.
 3. Kaleciler kontenjan statüsünde değildir. 1993 ve daha önceki yıllarda doğan oyuncular Faal  profesyonel olmamak kaydıyla TMVFL’ de kaleci olarak oynayabilirler. 1987-1993 yılları arası doğumlu oyuncular, sadece kaleci olarak oynayabilirler. 1985 ve 1986 doğumlu oyuncular Lig statüsü madde 4/2 kapsamında, istedikleri mevkide oynayabilirler.
 4. Takımlar, kadrolarında en fazla dört (4) adet yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilirler. Bu oyuncular kontenjan statüsü de dikkate alınarak, ikisi sahada diğer ikisi de yedek kulübesinde olmak şartıyla, müsabakalarda yer alabilirler.
 5. Kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik kadroda görevli olanlar, TMVFL oyuncu lisanslı olmaları şartıyla aynı zamanda kontenjan statüsü de dikkate alınarak müsabakalara iştirak edebilirler.

MADDE 12 – MÜSABAKA KADROLARI

 1. Bir takım 9 (dokuz) futbolcudan daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz.
 2. Müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmak üzere 11 (on bir) futbolcu ve en fazla 11 (on bir) yedek futbolcunun bulunduğu müsabaka esame listesinin imzalanarak hakeme ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Müsabaka esame listeleri imzalanıp onaylandıktan sonra en geç müsabaka başlayana kadar aşağıdaki haller haricinde esame listesinde değişiklik yapılamaz;
 4. İlk 11 de yazılı olan futbolculardan herhangi biri beklenmeyen bir sakatlıktan dolayı oyuna çıkamaz ise yedek oyunculardan herhangi biri ile yer değiştirebilir. İlk 11’e giren yedek oyuncu yerine esame listesinde olmayan başka bir oyuncu alınır.
 5. Esame listesindeki kalecilerden tamamının sakatlık dolayısıyla oynayamayacak olması durumunda, esame listesinde bulunan yedek oyuncular ile yer değiştirilebilir.
 6. İlk 11 de yazılı olan futbolculardan herhangi biri maç başlamadan ihraç edilirse yedek oyunculardan bir oyuncu ilk onbire dahil edilir.Yedek oyuncu yerine ise disaridan bir oyuncu esame listesine dahil edilemez.
 7. Takımların müsabaka esame listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından birinin müsabakadan önce “Müsabaka Esame Listesini” imzalaması zorunludur. Müsabaka esame listesine takım kaptanı mutlaka yazılacaktır. Müsabaka esame listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde takım kaptanı tarafından liste imzalanabilir. Bu esame listesine, TMVFL’nin http://tmvfl.com.tr/dokumanlar web sayfasından ulaşılabilir. 
 8. Müsabakadan önce ibraz edilen müsabaka esame listeleri ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenir ve uygunlukları 3. fıkrada belirtilen kişiler tarafından imzalanarak kabul edilir. Müsabaka öncesinde veya sonrasında esame listesine veya lisanslara yönelik itirazlar, istenirse esame listesine yazılabilir ve imza altına alınabilir.
 9. Maç esame isim listesinde en az 11 (on bir) en fazla 22 (yirmi iki) kişilik futbolcu yazılmasına rağmen, en az 9 (dokuz) futbolcu ile müsabakaya gelinmesi durumunda müsabaka başlatılabilir. Müsabaka başladıktan sonra gelen ve adı esame listesinde yazılı olan oyuncular, müsabakaya dâhil olabilirler. Diğer hususlarda Uluslararası Futbol Oyun Kuralları geçerlidir.

MADDE 13 – OYUNCULARIN DEĞİŞTİRİLMELERİ

Resmi müsabakalarda TMVFL Lig statüsüne uygun olarak oyuncu değişikliği sayısı 6 (altı) olarak belirlenmiştir.

MADDE 14 – MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ

 1. Müsabakalar, belirlenen sahalarda ve ilan edilen saatlerde başlamak zorundadır.
 2. TMVFL, elverişsiz hava koşulları dışında ancak mücbir veya zorlayıcı sebeplerle müsabakayı başka bir güne erteleyebilir.
 3. Elverişsiz hava ve stadyum şartları nedeni ile müsabakanın ertelenmesi halinde, TMVFL tespit edeceği başka bir stadyumda müsabakanın oynanmasına resen karar verebilir.
 4. Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı, elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar.
 5. Hakem, elverişsiz hava koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir.
 6. Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
 7. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile gününde oynanamayan veya yarıda kalan müsabakalar TMVFL’nin belirleyeceği gün ve saatte oynanır.
 8. TMVFL, İl Hakem Kurul’larının programına veya kararlarına göre lüzumu halinde müsabaka saatini değiştirebilir. Değişikliğe ilişkin karar ilgililere tebliğ olunur. Elverişsiz hava şartları nedeni ile oynanamayan müsabakaların ne zaman oynanacağına TMVFL tarafından karar verilir.
 9. Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeni ile devam eden bir müsabakanın hakem tarafından ertelenmesi halinde, söz konusu müsabakanın hangi şartlarda oynanacağına TMVFL tarafından karar verilir.
 10. Takımların anlaşmaları, müsabakanın ertelenmesine sebep olarak gösterilemez.
 11. Kulüplerin, futbolcularının toplu zehirlenmeleri gerekçesiyle müsabakalarının ertelenmesine ilişkin haklı talepleri TMVFL tarafından karara bağlanır.

MADDE 15 – MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI

 1. TMVFL, ertelenen müsabakaları, uygun gördüğü bir tarihte oynanmasına karar verir.
 2. Erteleme müsabakalarına, yalnızca,  müsabakanın ertelendiği gün kulüplerinde tescilli olan futbolcular katılabilir.
 3. Erteleme tarihinde cezalı veya idari tedbirli olup da, müsabakanın oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.
 4. Erteleme tarihindeki müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

MADDE 16 – GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN TAMAMLANAMAMASI

1. Müsabaka hakeminin;

 • Kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte kendilerine(hakemlere) veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam edilebilmesi olasılığının kalmadığına karar vererek müsabakayı tatil ettiğinde,
 • Kulüp yöneticilerinin, kendilerine(hakemlere), yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları sonucunda müsabakayı tatil ettiğinde,

Yukarıdaki hallerde TMVFL Disiplin Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca Disiplin Kurulu eylemlerin ağırlığına göre ilave kararlarda alabilir

2. Müsabaka, eleme usulüne göre düzenlenmişse, TMVFL Disiplin Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın, o sezon için diğer müsabakalardan ihracına da karar verebilir. Disiplin Kurulu, eylemin ağırlığına göre, ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan da ihracına karar verebilir.

3. TMVFL Disiplin Kurulu, bu durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, saha komiserinin, gözlemcilerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

4. TMVFL Disiplin Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın hakem tarafından yarıda tatil edilmesi kararını uygun görmediği takdirde, maçın kaldığı yerden devamına, maçın tekrarlanmasına veya maçın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine de karar verebilir.

5. Disiplin Kurulu, bu maddede belirtilen sebeplerle, aynı sezonda ikinci kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında ligden ihraç kararı da verebilir.

6. TMVFL Disiplin Kurulu, bu maddede belirtilen haller dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verebilir.

MADDE 17 – MÜSABAKALARIN GÜVENLİK NEDENİYLE ERTELENMESİ ve YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 1. TMVFL Disiplin Kurulu, olaylara ve fiillere sebebiyet vererek müsabakanın tatil edilmesine neden olan kulüplerin, sahalarının geçici bir süreyle kapatılmasına karar verebilir.
 2. TMVFL Yönetim Kurulu, müsabaka güvenliğinin yerel idareler tarafından sağlanamadığına, sağlanamayacağına kanaat getirdiği illerde müsabakaları oynatmamaya ve tedbiren  başka bir ilde oynatmaya yetkilidir.
 3. Saha ve Stadyum  Güvenliğini sağlamayan ev sahibi takıma 5.000.TL (Beş Bin Türk Lirası) Para cezası uygulanır ve mağduriyet yaşayan  takımın hesabına yatırılır.

MADDE 18 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir;

 1. Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilemez.)Müsabaka tescilini TMVFL disiplin kurulu belirler.
 2. Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu/futbolcuların oynatılması,
 3. Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka esame listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması,
 4. Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi,
 5. Müsabaka esame listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya yaş sınırlaması kriterlerine göre, lig statüsündeki oyuncu uygunluğunu taşımayan futbolcuların TMVFL tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması,
 6. Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması,
 7.  Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,
 8. TMVFL’nin, müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi,
 9. Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun müsabaka esame listesine yazılması,
 10. Esame listesini ibraz etmeyen takım/takımlar ile yine Esame listesinde adı bulunmayan oyuncunun oynatılması halinde, oyuncunun durumuna bakılmaksızın oynatılması,

Bu maddelerde ki yaptırımları TMVFL disiplin kurulu belirler.

MADDE 19 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN İHRACI

 1. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, ayrıca müsabaka sahasına gelmekle beraber, müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilir. Böyle durumlarda söz konusu kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TMVFL tarafından belirlenen cezai şartı da ödemek zorundadır. Bu maddeyi iki kez ihlal eden takım hakkında hükmen mağlubiyet cezasının yanında ligden ihraç kararı da verilir.
 2. Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, teknik sorumlu veya diğer akredite kişiler, sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder. Müsabakanın tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca takımın mazereti geçerli değil ise 3 (üç) puanı da silinebilir.
 3. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin tespiti halinde TMVFL Disiplin Kurulu takımlardan birinin veya ikisinin birden hükmen mağlubiyetlerine veya ligden ihraçlarına da karar verebilir.

MADDE 20 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

 1. Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkileyen veya teşvik primi verdiği tespit edilen kulüpler hakkındaki müsabaka sonucunu etkileme iddialarını inceleme ve gerekli araştırmayı yapma yetkisi TMVFL Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’na aittir.
 2. TMVFL Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu, raporlara ve sair delillere dayanarak karar verir.

MADDE 21 – MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ

 1. TMVFL tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TMVFL tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
 2. Uluslararası Futbol Oyun Kurallarının öngördüğü süreç içerisinde tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile tespit edilir.
 3. TMVFL, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarının öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.
 4. Müsabaka sonucunu etkileme eylemi, müsabakanın sonucunun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sair talep hakkı vermez.

MADDE 22 – MÜSABAKA HAKEMLERİ VE SAHA KOMİSERİ

 1. TMVFL, müsabakalarında bir orta hakem, iki yardımcı hakem ve bir saha komiseri görevlendirir. Ayrıca gerek gördüğünde gözlemci ya da 4. Hakem de görevlendirebilir.
 2. Hakemlerin görevlendirilmesi, illerde bulunan İl Hakem Kurulları, Saha Komiseri ’nin görevlendirilmesi ise Saha Komiserleri Derneği aracılığı ile yapılır.
 3. Orta hakemin müsabaka saatinde sahaya gelemediği veya müsabaka esnasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldığı hallerde, kıdemli yardımcı hakem, orta hakemin yerine görev yapar. TMVFL’nin onayı ile bu gibi durumlarda müsabaka tek yardımcı hakem ile oynanabilir.

MADDE 23 - HAKEMLERİN YETKİLERİ

 1. Hakemler, görevlerini, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına ve TMVFL Lig Statüsü ’ne uygun olarak yaparlar. Ancak, görevlerini ifa ederlerken neden olabilecekleri sakatlık, zarar ve kayıplardan hukuken sorumlu tutulamazlar.
 2. Hakemlerin, müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları, kesindir.

MADDE 24 - KADROLARA, OYUNCULARA ve LİSANSLARA YÖNELİK İTİRAZLAR

 1. Kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar müsabakanın oynandığı tarihten itibaren 3 (üç) iş gün içerisinde TMVFL Disiplin Kurulu’na yapılmak zorundadır. Aksi takdirde itiraz görüşülmez.
 2. İtirazın görüşülebilmesi için itiraz harcının yatırıldığına dair makbuzun ibrazı da zorunludur.
 3. İtiraz eden takımın kati deliller ile itirazda bulunması zorunludur. (Resim, görüntü vb.) Aksi takdirde itiraz kabul edilmez.

MADDE 25 – ULUSLARARASI FUTBOL OYUN KURALLARI’NDAN KAYNAKLANAN İTİRAZLAR  

Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan durumlara karşı, yapılacak itirazların, yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılması zorunludur.

MADDE 26 – ŞAHISTA HATA HALLERİNDE İTİRAZ

Müsabaka hakeminin yapmış olduğu sarı ve kırmızı kart uygulamalarında,  şahısta hata olduğu hallerde, itirazlar için müsabakanın oynandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na başvurulabilir.

MADDE 27 – İTİRAZ HARCI

Yapılan itirazların incelenebilmesi için, itirazın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde,  500,00 (Beş yüz) TL’lik itiraz harcının TMVFL banka hesabına yatırılması ve dekontun TMVFL Disiplin Kurulu’na ibraz edilmesi zorunludur.

MADDE 28 – TMVFL MİLLİ KARMA RESMİ VE ÖZEL MÜSABAKALARINA ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR

TMVFL Milli Karma’sının resmi veya özel müsabakalarının kadrolarına seçilen futbolcular, yapılan çağrıya uymak zorundadırlar. Takımlar, çağrılan futbolcuların çağrıya icabet etmelerini ve futbolcularının ulaşım bedellerini karşılamak zorundadırlar. Çağrıya uymayan futbolcular Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.

MADDE 29 - MÜCBİR SEBEPLER

Uluslararası salgın hastalık, doğal afet gibi toplum sağlığını etkileyen sebeplerin ortaya çıkması durumunda, bazı müsabakaların oynanıp oynanmaması, liglere devam edilip edilmemesi, liglerin mevcut durumuyla tescili yada iptali ile ilgili her türlü kararı, TMVFL Yönetim Kurulu alır.

Alınan kararlar, kulüpler, takımlar, sporcular ve TMVFL’nin tüm paydaşları tarafından kabul edilir, alınan kararlara itiraz edilemez, yargı yoluna başvurulamaz

MADDE 30 -TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlarda Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka  Talimatları geçerlidir.

Bu Futbol Müsabaka Talimatı TMVFL’nin resmî web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TMVFL Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

TMVFL 2023/2024 DİSİPLİN TALİMATNAMESİ

MADDE 1 – AMAÇ, KAPSAM VE TEMEL İLKELER

 1. Bu talimatın amacı, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.
 2. Bu talimatın uygulanmasından TMVFL Disiplin Kurulu sorumludur.
 3. Kulüpler/Dernekler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları, müsabaka görevlileri, futbolcular, teknik adamlar, taraftarlar, bir müsabaka kapsamında görevlendirilmiş kişiler, futbolda görevli diğer kişiler bu talimat hükümlerine tabidir.
 4. Kulüpler/Dernekler ya da gerçek kişiler, sportmenliğe, oyun kurallarına ve TMVFL kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
 5. Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
 6. Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin, durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması, disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz. Bu durumda, saha komiseri, raporuna disiplinle ilgili  bir tespit yazarsa, disiplin kurulu bu durumu değerlendirir.
 7. Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler, değerlendirilmek suretiyle belirlenir.
 8. TMVFL bünyesindeki tüm bölgelerin disiplin olaylarına TMVFL Disiplin Kurulu bakacaktır.
 9. Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar, kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Tahkim Kurulu’na yapılır. TMVFL Tahkim Kurulu’na yapılacak itirazlar için takımlar  2023-2024 sezonu için 500,00 (Beş yüz ) TL. ücret yatıracaklardır.
 10. Bölge Temsilcileri, bölgelerindeki disiplin olaylarını takip ederek, hakem raporlarının TMVFL Disiplin Kurulu’na iletilmesini kontrol edeceklerdir. Disiplin Kurulu kararlarının uygulanmasını takip ederek ve gerekirse Disiplin Kurulu ile irtibata geçeceklerdir. Disiplin Kurulu kararları, TMVFL internet sitesinden (www.tmvfl.com.tr) açıklanır ve bu açıklama ilgililerine tebliğ niteliğindedir.

MADDE 2 – İHTAR

İhtar;  ihlal edilen disiplin kuralının esasının hatırlatılmasıdır.

MADDE 3 – KINAMA

Kınama;  sorumluların eylemlerinin, tasvip edilmediğinin bildirilmesidir.

MADDE 4 – PARA CEZASI

 1. Kişi veya kulüplerin/derneklerin, futbol müsabakaları ile sınırlı kalmamak kaydıyla, belirlenen meblağı TMVFL’ye ödemeye mahkûm edilmesidir.
 2. Kulüpler/Dernekler, futbolcularına, yöneticilerine ya da görevlilerine uygulanan para cezasından müteselsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün müteselsilen sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

MADDE 5 – ÖDÜLLERİN İADESİ

Kulüp veya kişilerin kazandıkları menfaatleri, özellikle, para veya manevi değeri olan varlıkları (kupa, madalya vs.) iade etmeleri zorunludur.

MADDE 6 – İHRAÇ

Bir kulübün/ derneğin, lisanslı futbolcu, yönetici ve teknik adamlarının hali hazırdaki veya gelecekteki TMVFL liginden men edilmesidir.

MADDE 7 – MÜSABAKADAN MEN

Futbolcunun,  yönetici veya teknik adamların resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.

MADDE 8 – SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI

Bir kişinin soyunma odasına, koridorlarına,  yedek kulübesine ve saha içine girmesinin yasaklanmasıdır.

MADDE 9 – STADYUMA /SAHAYA GİRİŞ YASAĞI

Stadyuma giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyuma ve bağlı bölümlerine giremezler.

MADDE 10 – HAK MAHRUMİYETİ

 1. Kişinin, stadyumlara girme de dâhil olmak üzere futbolla ilgili, idari, sportif veya sair, her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.
 2. Hak mahrumiyeti cezası süreli veya süresiz olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası, on beş günden az, bir yıldan (Sezon) fazla olamaz.

MADDE 11 – LİSANSIN ASKIYA ALINMASI

Bir kişinin, futbolla ilgili faaliyetleri yerine getirebilmesi için gerekli olan lisansının, kendisine sağladığı hakları kullanabilmekten, geçici olarak men edilmesidir.

MADDE 12 – LİSANSIN İPTALİ

Bir kişinin, futbolla ilgili faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.

MADDE 13 – TRANSFER YASAĞI

Bir kulübün/derneğin, belirli bir transfer dönemi içerisinde, futbolcu transfer edebilmesine izin verilmemesidir.

MADDE 14 – HÜKMEN MAĞLUBİYET

Bir takımın, müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır.

Hükmen galip sayılan takımın, üçten fazla attığı goller, geçerli kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.

MADDE 15 – PUAN İNDİRME

Kulübün /Derneğin,  mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının, bir kısmının indirilmesidir.

MADDE 16 – DİSİPLİN İHLALLERİNE VERİLECEK CEZALAR

 1. Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla, TMVFL’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren kişilere;
 • Futbolculara 1( bir ) ila 15 (on beş) gün müsabakadan men cezası,
 • Yöneticilere 15 (günden   ) 30  (otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 500,00 TL (beş yüz )’den 2.000,00 TL (iki bin) tl ’ye kadar para cezası,
 • Görevlilere ve diğer kişilere, bir ila 10 müsabakaya kadar, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 (On beş) ila 30 (otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilir. 
 • Eylemin ağırlığına göre, Kulüplere/Derneklere ise 500,00 TL (beş yüz TL )’den 2.000,00 TL (iki bin)TL’ye kadar para cezası verilir.

      2. Futbolcular, kulüp/dernek yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde;

 • Futbolculara en az bir maç müsabakadan men cezası,
 • Yöneticilere, en az 15 (On beş) ila 30 (OTUZ) gün arasında hak mahrumiyeti cezası,
 • Kulübe, 1.000,00 TL ( bin)’den 3.000,00 TL (ÜÇ bin)’Türk lirasına kadar para cezası.

3. Esame listesini, eksik veya hatalı düzenleyen ve imzalayan yönetici, antrenör veya takım kaptanı gibi sorumluların hakkında disiplin kurulu gerek görmesi durumunda;

 • Yönetici, futbol, yönetici kaleci ve Takım Kaptanına bir 1 (bir) maç müsabakadan men cezası uygulanır,
 • Yöneticilere, en az 15 (On beş) ila 30 ( otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası,
 • Kulübe, 3.000,00 TL ( üç bin TL)’den 5.000,00 TL (beş bin TL)’ye kadar para cezası.

MADDE 17 – SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

 1. Basın ve yayın organlarına, sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan, açıklamaları ile TMVFL’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakalarının taraflarını, müsabakalardaki görevlileri, spor kulübü/derneği veya TMVFL yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan kişilere;
 • Futbolculara 2 (iki) 5 (beş)maç müsabakadan men cezası,
 • Kulüplerin yöneticilerine 30 (Otuz) ila 90 (doksan) gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 5.000,00 (beş bin) TL’den 10.000,00 (bin) TL’ye kadar para cezası, Aynı zamanda aracı olan ve yayınlayan kişi veya kişiler aynı ceza uygulanır.
 • Görevlilere ve diğer kişilere, 1 (Bir) ila 3 (Üç) müsabakaya kadar soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 (On beş) ila 30 (otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilir.

      2. Yukarıda belirtilen eylemlerin, kulüplerin/derneklerin basın ve  yayın organları (özellikle resmi internet siteleri vb.) aracılığı ile herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, kulüplere/derneklere 5.000,00 TL (beş bin)’den 10.000,00 TL (on bin)’ne kadar para cezası verilir.

       3. Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

MADDE 18 – HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ

 1. Kulüp/Dernek yöneticileri, hakem soyunma odası veya koridorlarında, sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette ve tehditte bulunmaları ile hakemlere orantısız güç kullanmaları  halinde, en az 90  (doksan) gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
 2. Ayrıca bu kişilere, 5.000,00 TL (beş bin )’den 10.000,00 TL (on bin)’ne kadar para cezası verilir.
 3. Eylemlerin, aynı zamanda akreditasyon uygulamalarına aykırılık teşkil etmesi halinde, faillere bu nedenle de 30( otuz ile) 90 ( doksan gün hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

MADDE 19 – TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

       1. Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir;

 • Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın, en az altı futbolcusunun, hakem tarafından sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması,
 • Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın, en az üç futbolcusunun, hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,
 • Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek, bir müsabaka görevlisine, hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi ve söz konusu kişiye karşı güç kullanması.

     2. Yukarıdaki “(a) fıkrasının” (1) ve (2)’nci bentlerinde, belirtilen şekilde, takım olarak sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde,  kulübe,  ihtar, kınama ve para cezalarından takdir edileni uygulanır.

     3. Yukarıdaki “(a) fıkrasının” (3)’ncü bendinde, belirtilen şekilde, takım olarak sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde ise kulüplere kınama cezası verilir.

MADDE 20 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT VE TÜKÜRME

 1. TMVFL yönetimi veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp/dernek ve kişilerine, hakaret eden, küfür eden, tehdit eden veya herhangi bir şekilde ilgililerin kişilik haklarına saldırıda bulunan; Futbolculara, 2 (İki) ila 5 (Beş), fiillerin, müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 (üç) ila 5 (Beş) müsabakadan men cezası, Kulüp yöneticilerine, 30 (tuz) doksan ) gün, fiillerin, müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 30 (otuz) ila 90 (Doksan) gün hak mahrumiyeti cezası ve kulüp/dernek yöneticileri için 5000,00 TL (beş bin)’den 10.000,00 TL (on bin)’ye kadar para cezası verilir,
 2. Müsabaka görevlileri dışındaki kişilere tükürenlere, 2 (İki) ila 5 (Beş) müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (otuz) ila 60 (atmış) gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise beş ila on  müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) ila 90 (Doksan) gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

MADDE 21 – AYRIMCILIK

 1. Irk, dil, din ve etnik köken ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen; Futbolculara 3 (Üç)  ila 5 (Beş) müsabakadan men cezası, Kulüp yöneticilerine ise 30 (otuz) ila 90 (doksan) gün hak mahrumiyeti cezası ve yöneticiler için 5.000,00 TL (beş bin)’den 10.000,00 TL (on bin )’ne kadar para cezası,
 2. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrürü halinde;  Kulübe/derneğe, 1 (Bir) veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.
 3.  Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

MADDE 22 – KURAL DIŞI HAREKETLER

 1. Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan;
 2. Futbolculara 1 (Bir) ila 2 (İki) müsabakadan men cezası,
 3. Aşırı şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 2 (İki) ila  5 (Beş)  müsabakadan men cezası verilir.

MADDE 23 – SALDIRI

 1. Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;
 2. Futbolculara, 4 ( dört) 10 (on ) müsabakadan men cezası,
 3. Kulüp/dernek yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 90 (doksan) gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 5.000,00 (beş )TL’den 10.000,00 (bin) TL’ye kadar para cezası,
 4. Görevlilere ve diğer kişilere, 5 (Beş) ila 15 (On beş) müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) ila 60 (Atmış) gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
 5. Saldırının, TMVFL mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
 6. Futbolculara, 5 (beş) ila 10 (on)  müsabakadan men cezası,
 7. Kulüp yöneticilerine 20 (Yirmi) ila 60 (Atmış) gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 5.000,00 (beş bin ) TL’den 10.000,00 ( on bin ) TL’ye kadar para cezası,
 8. Görevlilere ve diğer kişilere, 5 (beş) ila 10 (on) müsabakada, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 60 (Altmış) ila 90 (Doksan)  gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

MADDE 24 – KAVGA

Herhangi bir şekilde kavgaya karışan ancak fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen;

 1. Futbolculara, 5 (beş) ila 15 (on beş) müsabakadan men cezası,
 2. Kulüp yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 90 (Doksan) gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 6.000,00 (altı bin ) TL’den 15.000,00 (on beş bin ) TL’ye kadar para cezası,
 3. Görevlilere ve diğer kişilere, 5 (Beş) ila 15 (On beş) müsabakada, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) ila 90  (Doksan) gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

MADDE 25 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

 1. Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TMVFL düzenlemelerini ve talimatlarını ihlal eden kişi veya kulüplere/derneklere, TMVFL ile karşılıklı imzaladıkları sözleşme ve taahhütname hükümlerine göre gereken  maddi ve manevi  yaptırımlar  ile  iş bu  Disiplin  Talimatındaki  cezalar uygulanır.
 2. TMVFL tarafından düzenlenen lige, kupalara ve Türkiye Şampiyonası’na katılacağını beyan edip sözleşme/taahhütname imzalayıp katılmayan, kulüpler/dernekler,  ligden ihraç edilir. Ayrıca lige katılım bedelinin iki katı ücret ödemek zorundadır.
 3. TMVFL Lig Sezonu içerisinde Türkiye şampiyonası dâhil, hiçbir futbolcu, lisanslı olduğu takımdan başka bir takımda oynayamaz. Bu durum tespit edildiği takdirde oynatan kulübe/derneğe, 3 (Üç)  puan silme cezası verilir ve 3.000,00 TL (üç bin )’den 10.000,00 TL (on bin)’ye kadar para cezası verilir. Durumun devam etmesi halinde takım ve futbolcu ligden ihraç edilir.

MADDE 26 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI

 1. Hak sahibi olmadığı halde, başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak, TMVFL ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden veya lisans belgesini almada talimatlara aykırı beyan/belge sunan; Futbolculara 5 (beş) ila 15 (on Beş)  müsabakadan men cezası, Kulüp yöneticilerine 30 (Otuz) ila 90 (Doksan) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca 3.000,00 (üç bin) TL’den 10.000,00 (on bin) TL’ye kadar para cezası, Görevlilere ve diğer kişilere, 2 (iki) ila beş (beş) müsabakada, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya 30 (Otuz) ila 90 (Doksan) gün süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.
 2. Söz konusu lisansın TMVFL talimatlarına aykırılığı tespit edildiği takdirde, lisans iptal edilir.
 3. Lisans konusunda maçtan sonra yapılacak itirazda, itiraz eden takım, iddiaları uygun bulunup lisansın uygunsuzluğu tespit edilirse, o oyuncunun takımı 3-0 hükmen yenik sayılır.
 4. Futbolcuların lisans evraklarının,  statü ve talimatlara uygun olarak, doğru, gerçek ve eksiksiz bir şekilde TMVFL Federasyonuna teslimi,  kulüp/dernek yönetimlerinin sorumluluğundadır. TMVFL Federasyonu, kulüpler/dernekler tarafından kendisine gönderilen lisans evraklarını teslim aldığında,  evrakların doğru ve gerçek olduğunu kabul ederek lisansları çıkartır. Lisans çıkarıldıktan sonra,  lisans evraklarında uygunsuzluk ve sahtecilik yapıldığı tespit edildiği takdirde, sahtecilik yapmış, uygunsuz evrak sunmuş olan takım ligden ihraç edilir. Kulüp/derneğin ligden ihracı halinde,  takımın tüm oyuncuları, yöneticileri ve antrenörleri sezonda TMVFL liginde başka hiçbir takımda oynayamazlar ve görev alamazlar.
 5. TMVFL’nin Müsabaka Talimatına göre kulüplere yönelik yaptırım hakkı saklıdır.

MADDE 27 – SAHTECİLİK VE YANILTMA

 1. Lisans, müsabaka isim listesi veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TMVFL’yi veya ilgililerini yanıltmaya çalışan; Futbolculara 3 (üç) maçtan 5 (beş) maça kadar müsabakalardan men cezası, Kulüp yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 90 (Doksan) gün kadar hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca 3.000 (üç bin) TL’den 10.000 ( On bin ) TL’ye kadar para cezası, Görevlilere ve diğer kişilere 30 (Otuz) ila 60 (Atmış) gün süreli hak mahrumiyeti veya müsabakalarda, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilir.
 2. Bu madde kapsamındaki eylemler nedeniyle sorumlu kulübe 3.000,00 TL (üç bin )’den 10.000,00 TL (On bin)’ye kadar para cezası verilir. Kulüp, söz konusu ihlalin gerçekleştiği organizasyonda ödül kazanmışsa, para cezasına ek olarak, ödüllerin iadesi cezasına da karar verilebilir.
 3. Ayrıca ödüllerin iadesi veya lisansın iptali cezası verme hakkı saklıdır. İhlalin ağırlığına göre, sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir.
 4. Kulüp, bu eylemi gerçekleştirdiği sezonda lig dışı bırakılır. Eylemin teşebbüs halinde kalması durumunda, kulübün mevcut puanından en az 3 (Üç) puan indirilebilir.
 5. Esame listesine, kontenjan oyuncu sayısındaki sınırlama kuralını ihlal edecek kadar fazla kontenjan oyuncusu yazan takım, tespiti halinde, (maçtan sonra 3 iş gününe kadar itiraz edilmesi halinde) o maçta hükmen mağlup sayılacaktır. 

MADDE 28 – CEZAYA VE TEDBİRE UYULMAMASI

 1. Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden; Futbolculara,  5 (Beş) ila 10 (On ) müsabakadan men cezası, Kulüp yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 90 (Doksan) gün kadar hak mahrumiyeti cezası ve 3.000,00 TL (üç bin)’den 10.000,00 TL (On bin )’ye kadar para cezası, Görevlilere ve diğer kişilere ise 5 (Beş) ila 10 (On) müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) günden 90 (Doksan) güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve 3.000,00 TL (üç bin)’den 10.000,00 TL (On bin)’ye kadar para cezası verilir.
 2. TMVFL Müsabaka Talimatı hükümleri saklıdır.

MADDE 29 – MÜSABAKAYA KATILMAMAK, LİGDEN ÇEKİLMEK, TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMAMAK

 1. Müsabakaya çıkmayan takımlar hakkında aşağıdaki maddeler uygulanır ;  TMVFL Müsabaka Talimatını 19/1-a maddesi ; Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile  ;belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen , sahaya gelmekle beraber sahaya çıkmayan veya başlamış olan müsabakayı terk eden takımlar hakkında hükmen  mağlubiyet  ve  üç sıfır hükmen malup sayılır, ikinci kez aynı olayın tekrarı halinde üç sıfır hükmen malup ve üç puan silme cezası verilir. Aynı olayın üçüncü kez tekrarı halinde takım ligden ihraç edilir . Takımın  tüm oyuncuları , yöneticileri ve teknik kadrosu sezon sonuna kadar hiçbir takımda oynayamaz ve görev yapamazlar.
 2. TMVFL Lig Statüsü 3/10 maddesi ; Takımlarla TMVFL arasında imzalanan taahhütname /sözleşme şartlarına istinaden , lig fikstüründe belirlenen ( mücbir sebepler hariç ) müsabakaya çıkmayan takımlara 10.000 (  bin  ) Türk Lirasından katılım ücreti bedeline kadar ,  ayrıca hakem ücretleri ve diğer masrafları karşılamak için 2.000 (iki Bin ) TL  para cezası uygulanır.
 3. TMVFL Federasyonu  ile  kulüplerimizin imzaladıkları taahhütnamede  belirtildiği gibi  ; Bölge Şampiyonalarında Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde eden takımlar Türkiye  Şampiyonasına katılmazlarsa ( mücbir sebepler hariç ) (150.000 TL  yüz Elli Bin TL )kadar para cezası öderler. Takımın tüm oyuncuları , yöneticileri ve teknik kadrosu Türkiye Şampiyonası bitene kadar TMVFL ‘ den hiçbir takımda oynayamaz ve görev yapamazlar.

MADDE 30 – SAHA OLAYLARI

 1. Stadyumlarda, düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları, bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler, 15 (On beş) günden 90 (Doksan) güne kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
 2. Futbol faaliyetlerine ilişkin saha olaylarında, sorumlu kulüp hakkında, bu cezalar ile birlikte ayrıca para cezasına da hükmedilebilir. Disiplin Kurulu, olayın ağırlığına göre, yalnızca para cezası vermekle de yetinebilir.
 3. Olaylar sırasında meydana gelen maddi zararlar, sorumlulara tazmin ettirilir.

MADDE 31 – ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

Stadyumlarda, topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın yasaktır;

 • Anılan yasağın, lig müsabakalarında ihlali halinde ise ihlali yapan kulüplere, ihtar/kınama cezası verilir.
 • Anılan fiiller, ırkçılık içerirse, sorumlu kulübe, ilk ihlalde, ihtar/kınama cezası ikinci ihlalde, 3.000,00 TL (üç bin)’den 10.000,00 TL (On bin)’ne kadar para cezası, üçüncü ihlalden itibaren ise 3 (Üç) puan indirme cezası verilir.

Bu madde kapsamındaki ihlallerin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı kanıtlarla ispat eden kulübe ceza verilmeyebilir.

 • Herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını aşağılamak, tahrik veya taciz etmek amacıyla, etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat yapılması ya da bu içerikte pankart açılması veya benzeri eylemlerde bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın yasaktır.
 • Anılan yasağın ihlali halinde sorumlu kulübe ilk ihlalde; Kınama cezası ile 3.000,00 TL (üç bin)’den 10.000,00 TL (On bin)’ne kadar para cezası, verilebilir.
 • Anılan yasağın aynı sezon içerisinde ikinci kez ihlali halinde; Sorumlu kulübe, para cezası olarak ilk seferdekinin iki katı kadar para cezası verilir.
 • Anılan yasağın aynı sezon içerisinde üçüncü ve daha fazla ihlali halinde; Sorumlu kulübe, her ihlalde, para cezaları katlanarak uygulanır.

Bu madde kapsamındaki ihlalin, lig statüsü gereği tarafsız sahalarda oynanan müsabakalarda gerçekleştirilmesi halinde; İlgili kulüpler misafir kulüp olarak değerlendirilir.

MADDE 32 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

 1. Müsabakanın sonucunu, hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.
 2. İhlali gerçekleştiren futbolculara, 5 (Beş) ila 10 (On) maç müsabakalardan men cezası,
 3. İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda, ilgili kulüplere 3 (Üç) ila 6 (Altı) puan silme cezası verilebilir.
 4. Bu maddenin 1. şıkkında belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır. Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 30 (Otuz) günden 90 (Doksan) güne kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları da uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde, kulübe, en az 6 (Altı) puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığına, Disiplin Kurul’u tarafından olayın niteliğine göre karar verilir.
 5. İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde, söz konusu hakemlere bir daha maç verilmez.

MADDE 33 – DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Disiplin Kurulu,  TMVFL Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanan 1 (Bir) başkan ve 4 (Dört) üyeden oluşur.
 2. Disiplin Kurulu, başkan ve üyeleri ile her hafta toplanarak oluşan disiplin olayları ile ilgili kararlar alır, aldığı kararları TMVFL’nin resmi sitesinden yayınlar. Bölge Temsilcileri bu kararları titizlikle takip eder.
 3. Disiplin Kurulu’nun görev süresi, TMVFL Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 34 –DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu, TMVFL bünyesinde oynanan müsabakalarda yer alan kulüp, futbolcu ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini, birinci derecede değerlendirmek ve disiplin talimatları çerçevesinde karara bağlamakla görevlidir.

MADDE 35 –DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMA USULÜ

 1. Disiplin Kurulu kararları, salt çoğunlukla alınır.
 2. Her hafta disiplin olaylarını içeren hakem raporları, en geç maçın oynanmasını müteakip 1 (bir) gün sonra, TMVFL Disiplin Kurulu’na gönderilecektir. Bu raporların gönderilip gönderilmediğini, ilgili bölgenin temsilcisi ile TMVFL Hakem Kurulu müştereken takip edeceklerdir. Gelen raporlar, yapılacak olan haftalık Disiplin Kurulu toplantısında (Video konferans yöntemiyle de olabilir) görüşülerek değerlendirilecektir. Söz konusu disiplin olayları, hakem raporlarının gelmesini müteakip en geç 4 (Dört) iş günü içinde karara bağlanır. Alınan kararlar, TMVFL’nin resmi internet sayfasında yayınlanır.
 3. Disiplin Kurulu kararlarına karşın Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. Yapılacak itirazlarda öncelikle itiraz ücretinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilir. Eğer ücret yatırılmazsa, itiraz görüşülmez ve reddedilir. Ücretin yatırılıp yatırılmadığı, TMVFL’nin mali işler sorumlusu tarafından kontrol edilip, Disiplin Kurulu’na bilgi olarak iletilecektir.
 4. Tahkim Kurulu’nun itirazlara karşı verdiği kararlar kesindir.
 5. Tahkim Kurulu’na yapılacak itirazlar, Disiplin Kurulu’nun kararına müteakip 3 (Üç) gün içinde yapılır. Eğer itiraz, 3 (Üç) iş günü içerisinde yapılmazsa, görüşülmez ve reddedilir. Usulüne uygun yapılan itirazlar,  bir hafta içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.
 6. Disiplin Kurulu’na iletilen hakem raporu, saha komiseri raporu, Bölge Temsilcisi raporu vb.  yazılı, görsel bilgi ve belgeleri inceleyerek karar verir. Ancak, tereddütlü bir durum söz konusu olduğunda,  gerekirse, muhataplarından ilave bilgi ve belge talep edebilir.
 7. Müsabakalarda, disiplin ihlalleri nedeniyle, hakem tarafından, müsabakadan çıkarılan futbolcular veya diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunmalarını vermek zorundadır. Bu kişiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren, 48 (Kırk sekiz) saat içerisinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılırlar.
 8. Hakem raporları ve ilgili diğer kişilerin raporlarıyla, her türlü evrak, bilgi ve belge, elektronik ortamda veya direkt olarak, orijinal şekliyle, Disiplin Kurulu’na gönderilir.
 9. Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar, aksi ispat edilmediği sürece, doğru kabul edilir.
 10. Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise Saha Komiseri/Bölge Temsilcisi raporları esas alınır.
 11. Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve bilgiler, TMVFL Web sayfasında yayınlanır. TMVFL Web sayfasında yapılan duyurular, ilgililerine tebliğ edilmiş sayılır.
 12. TMVFL Disiplin Kurulu, maçın oynanmasından sonra en geç 1 (Bir) gün içinde kendisine ulaştırılan hakem raporlarından sonra, soruşturmalarını tamamlayıp, en geç 4 (Dört)  iş günü içinde kararını verir. Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itirazların Tahkim Kurulu’na ulaşmasını müteakip itirazlara verilecek karar 1 (Bir) haftayı geçemez.
 13. Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili, hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz. Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını, ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.
 14.  Disiplin Kurulu kararları,  kurulun salt çoğunluğu ile alınır. Oy sayılarının eşit olması durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.
 15. Disiplin Kurulu kararları, kararın dayandırıldığı hükümleri içerir. TMVFL Disiplin Kurulu kararına yapılmış olan itiraz, cezanın infazını durdurmaz.  Tahkim Kurulu’nun kararı ise kesindir. 

MADDE 36 – DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ VE İTİRAZIN TAHKİM KURULU TARAFINDAN İNCELENMESİ

 1. TMVFL Disiplin Kurul’u tarafından kişilere verilen ihtar, kınama ile hakemler tarafından verilen sarı kart cezaları kesin olup, bu ceza kararlarına itiraz edilemez.
 2. TMVFL Disiplin Kurulu kararlarına karşın kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.
 3. TMVFL Disiplin Kurulu kararlarına yapılacak itiraz, Tahkim Kurulu’na gönderilecek E-mail ile internet ortamında yapılabilir.
 4. TMVFL Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itiraz, cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilir.
 5. İtirazın, usulüne uygun olmadığı, süresinde yapılmadığı veya itiraz için gerekli bedelin depo edilmediği tespit edildiği hallerde, esasa girilmez ve itiraz reddedilir.
 6. İtirazın incelenmesinde, gerekmedikçe taraf teşekkül ettirilmez. Disiplin kurulundan gelen veya getirtilen dosya esas alınarak, dosyanın tekâmülünden itibaren, 3 (Üç) gün içerisinde karar verilebilir. Kurul gerek görürse, soruşturmanın genişletilmesine de karar verir. Ancak, toplam en geç 1 (Bir) hafta içerisinde nihai karar verilir. Bu süre ancak haklı sebeplerle uzatılabilir.
 7. Tahkim Kurul’u itiraz incelemesinde, hakem raporunda, konu edilmeyerek ceza verilmeyen başka bir ihlalin gerçekleştirildiği kanaatine varırsa, bu hususu TMVFL Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Bu konu, TMVFL Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve gerekirse, tespit edilen ihlal için ilgililer, yeniden Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

MADDE 37 – CEZALARIN İNFAZI

 1. Müsabakadan men cezası, ilgili resmi müsabaka dikkate alınarak infaz edilir. Bu kapsamda kulüp futbolcusu yönünden bütün maçlar, infaz hesabında aynı kategoride sayılır.
 2. Kulüp futbolcusu, cezasını, aynı sezon içindeki müsabakalarda çeker. Sezonun sona ermesiyle birlikte, cezalı durum, kendiliğinden ortadan kalkar.
 3. Kulüp yöneticilerine verilen müsabakadan men cezaları, müsabaka sayısına bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.
 4. Müsabakadan men cezasının infazında, ligden çekilen veya ligden çıkarılan kulüplerin müsabakaları ile tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiş müsabakalar da dikkate alınır.
 5. Bir kulübün, futbolcusu/teknik adamı hakkındaki müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası, onun hem futbolculuk hem de teknik adamlık faaliyetini kapsar

MADDE 38– KİŞİLERİN MÜSABAKADAN İHRAÇ EDİLMESİ

 1. Resmi müsabakalarda, hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.
 2. Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle Disiplin Kurul’u tarafından cezalandırılmış futbolcular, cezaları infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.
 3. Bir kişinin, kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu kişinin bir kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir.
 4. Resmi müsabakalarda, cezai nitelikteki fiilleri nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.
 5. Resmi müsabakalarda, oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle, oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde) otomatik olarak, takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz. 
 6. Direkt kırmızı kart gören oyuncular, asgari bir maç ceza ile cezalandırılır, eylemlerine göre cezaları artırılabilir.

MADDE 39 -TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DİSİPLİN ESASLARI

 1. Şampiyonadaki maçlarda, ortaya çıkan disiplin ihlalleriyle ilgili,  gün sonunda Disiplin Kurulu toplanır ve ivedilikle TMVFL Disiplin Talimatına göre karar alır. Alınan kararlar, tesisteki uygun bir yerde (Duyuru panosunda) takımlara tebliğ edilir ve ayrıca Web sayfasında da yayımlanır.
 2. Şampiyonada, ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolculara 1 (Bir) maç oynamama cezası verilir. Direk kırmızı karttan ihraç edilen futbolculara,  hakem raporuna göre ilave ceza verilebilir.
 3. Maçlara belirtilen zamanda çıkmayan,  maçların başlamasını geciktiren takımlara kınama cezası verilir. Bu cezalar, fair-play ödül kriterleri için yapılan incelemelerde dikkate alınır. Ayrıca takımlar, kendilerine bildirilen sahada oynamayı kabul etmeyip, TMVFL kararlarına tepki göstererek,  müsabakaya çıkmazlarsa hükmen mağlup ilan edilirler.
 4. Takımlar, Disiplin Kurulu kararlarına, aynı gün, saat 23.00’e kadar itiraz edebilir. İtiraz,  Şampiyona Disiplin Komitesi’ne yapılır. Komite, itiraz ile ilgili konuyu salt çoğunlukla karara bağlar. Kararını da, en geç, ertesi gün oynanacak maçlardan makul bir süre öncesine kadar açıklar. TMVFL statü ve talimatlarına aykırı lisanslı oyuncular için yapılacak itirazlarda, şampiyona sonuna kadar, süre sınırlaması yoktur. Şampiyona süresince, yapılan itirazlar sonucunda, ihlal tespit edildiği takdirde, söz konusu oyuncunun lisansı iptal edilir ve oynatıldığı maçlarda, takımı hükmen mağlup ilan edilir.
 5. Şampiyona sonunda verilecek olan Fair-play kupası için, takımların, hükmen mağlubiyetlerine 2 (İki) ceza puanı, kırmızı kartlarının her birine 1 (Bir) ceza puanı, sarı kartlarının her birine 0,5 (Yarım) ceza puanı, kınama- ihtar cezalarına 0,25 (Çeyrek) ceza puanı verilir. En az ceza puanı olan takıma, Fair-Play kupası verilir. Bu durum, takımların maç sayılarının eşit olması halinde uygulanır. Eğer şampiyonaya katılan takımların toplam maç sayılarında fark varsa, toplam ceza puanları maç sayısına bölünür ve en düşük puana sahip olan takıma Fair-Play kupası verilir.

MADDE 40 - MÜÇBİR SEBEPLER

Uluslararası salgın hastalık, doğal afet gibi toplum sağlığını etkileyen sebeplerin ortaya çıkması durumunda, bazı müsabakaların oynanıp oynanmaması, liglere devam edilip edilmemesi, liglerin mevcut durumuyla tescili yâda iptali ile ilgili her türlü kararı, TMVFL Yönetim Kurulu alır. Alınan kararlar, kulüpler, takımlar, sporcular ve TMVFL’nin tüm paydaşları tarafından kabul edilir, alınan kararlara itiraz edilemez, yargı yoluna başvurulamaz

MADDE 41   -  TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER

 1. Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlarda Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatları geçerlidir.
 2. Bu Disiplin Talimatı  TMVFL’nin resmî web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.
 3. Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TMVFL Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.
TMVFL 2023/2024 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

MADDE 1 – TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU

 • 2023 – 2024 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları 16 – 24 veya 32 takımın katılımı ile Gerçekleşir. Grup müsabakaları 3’er takımlı 8 grupta oynanacaktır. 32 Takımlı şampiyonada 4. gruplarda oynanır. Tüm gruplarda ilk önce puan usulu sonra kalıcakları kupalara göre dereceye girenler  çeyrek final, yarı final, ve finaller oynanır. Şampiyona tarihi, yeri ve sahaları TMVFL Tarafından açıklanacaktır. Bölgelerinde aynı grupta yer alan takımların farklı gruplarda yer alacağı şekilde kura çekimi yapılacaktır. Bölgelerinde Şampiyon olan takımların kupaları final maçında verilecektir. Bölgelerinde şampiyon olan takımlar şampiyonaya gelmez ise, Bir sonraki sezondan lige katılım bedelinden yararlanamaz ve statüdeki cezayi işlemi ödemek zorundadır .Türkiye Şampiyonasında yer alan tüm takımların final maçında yer alması takım yöneticileri tarafından sağlanacaktır. Final oynayacak takımlarda görev alan Teknik heyet , yöneticiler ve antrenörler Şampiyona final maçında takım elbise veya eşofmanlı olacak. ( Şort, kapri ve tişört v.b giysilerle saha içinde olamazlar. 
 • Türkiye Şampiyonası Dönemlerinde TMVFL Ligindeki Takımlar Sıralamada Sonuncu olsa dahi o Sezona Dahil aylar Olan, Mart, Nisan, Mayıs ayları dahil Hiçbir özel turnuva dahi hiçbir organizasyona katılamazlar. Katılan Takımlar Tespiti halinde Federasyona Tazminat olarak (150.000 TL) (  yüz Elli Bin Türk lirası Ödemek Zorundadır.)
 • Hukukcu Yoluyla Tahsil edilmesi durumunda, Gereken bu ceza bedeli olan ücret,  Bölgeden TMVFL Türkiye Şampiyonasına gelen takımlarımıza eşit şekilde verilecektir.

MADDE 2 – DERECELERİN BELİRLENMESİ VE MÜSABAKA PROGRAMI

Grup müsabakaları sonunda gruplarında 1. (birinci) olan takımlar Türkiye Şampiyonası’na devam edecektir, Gruplarında 2. (ikinci) olan takımlar Vatan Kupası’na devam edecektir, Gruplarında 3.(üçüncü) olan takımlar TMVFL Federasyon Kupası’na devam edecektir. Çeyrek ve Yarı Final müsabakaları eşleşmelerinin nasıl olacağı Tablo EK-1’de gösterilmiştir. Vatan Kupası’nı kazanan takım ile Türkiye Şampiyonu takım arasında TMVFL tarafından belirlenecek tarihte SÜPER KUPA müsabakası oynanır.

MADDE 3 – GRUPLARIN BELİRLENMESİ USULÜ

Grupta yer alan takımlar kura ile 1, 2, 3 numaraları çekerler. Gruplarda müsabakalar Tablo EK-1’dekifikstüre göre tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanır. Müsabakalar sonunda en fazla puana sahip olan takımlar sıralanırlar.

MADDE 4 – FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

 • TMVFL Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 1984 ve daha önce doğan futbolcular oynayabilirler. 1985-1986 doğumlu futbolcular kontenjan statüsüne dâhildir .Kaleciler 30 yaş ve üzeri olmak zorundadır. TMVFL tarafından lisansı çıkmış dahi olsa; yaş uygunluğu taşımayan ve kontenjan uygunluğu taşımayan futbolcuların oynamaları durumunda takım hükmen mağlup olur.
 • 2023-2024 Sezonu  Türkiye Şampiyonasında   (5) (beş) TMVFL takımlarımızdan transfer yapabilirler, .Bu futbolcular Şampiyonaya gelemeyen takımlardan gerçekleşir ve serbesttirler. Transfer olan  futbolcular için mevcut takımlarındaki  lisansının yanında Bulundurması gerekmektedir, Yeni takımıyla ilgili geçici lisans verilecektir. Futbolcu transfer listesini doldurmak zorundadır. Transfer yapan takım transfer ettiği futbolcuyu belirli yazı ile federasyona bildirmek zorundadır. Bildirmeyen takım transfer yapmış sayılmaz ve transfer gerçekleşmez.
 • Türkiye Şampiyonasında bu şartlara uyan oyuncular kontenjana bakılmaksızın  en fazla 5 (beş) futbolcu transfer yapabilirler, Kaleci Dahil. Bu futbolcular ancak TMVFL ligi kendi  takımlarının futbolcularından olmak zorundadır. Muvafakatname şartı aranmaz.
 • Şampiyona Döneminde Lisans ücreti alınmaz.

MADDE 5 – MÜSABAKA SÜRESİ VE MÜSABAKA KADROLARI

 • Müsabakaların süresi 2 x 35 = 70 dakika olup devre arası 15 dakikadır. Kadro 11’i asil olmak üzere enfazla 22 kişiden oluşur. Oyuncu değişikliği sayısı 6 kişi ile sınırlıdır.
 • Otel konaklama listesinde adı bulunmayan yönetici, teknik heyet , malzemeci, sağlıkcı futbolcular müsabaka kadrolarında yer alamazlar ve tesislere giremezler .

MADDE 6– PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA DERECELERİN BELİRLENMESİ

 • Türkiye Şampiyonalarında tek devreli lig usulüne göre oynanır 3 takımlı grup müsabakalarında, takımların puanlarının eşitliği halinde derecelerin belirlenmesinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.
 • Takım sayılarına göre sistemde değişiklik yapılabilir ve uygulanabilir.

Genel puantajda puanların eşit olan takımların;

 • Aynı puana sahip takım sayısı 2 (iki) ise; Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne ya da averaj üstünlüğüne bakılır (grup maçında berabere biten karşılaşmada puan eşitliğinde avantajı belirlemek için maç bitiminde seri avantaj penaltı atışları yapılır ve üstünlük sağlayan takım avantaj sağlamış olur),
 • Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; Aralarındaki müsabakalardaki öncelikle puan sıralamasına, ikili avantaj üstünlüğü sonrasında gol averajına bakılır. Eşitliğin devam etmesi halinde takımların  fair-play sıralamasına bakılır (Öncelikle kırmızı kart sayıları dikkate alınır devamı halinde sarı kart sayılarına bakılır.) Yine eşitliğin bozulmaması halinde kura çekimi yapılır.

Grup maçlarında beraberlik halinde avantaj penaltısı kullanılır.

MADDE 7 – LİSANSLAR VE YÖNETİCİ KARTLARI

Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Futbolcuların lisanslarının ibraz edilmesi zorunludur. Aynı Zamanda Gerekir ise Kimliklerini ibraz Edilmesi Zorunludur. Lisanslarını ibraz edemeyen takımların müsabakaları hakem tarafından oynatılmaz. Bir itiraz halinde TMVFL yetkilileri futbolcuların kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı veya pasaport) isteyebilir. Türkiye Şampiyonası müsabakalarında itiraz edilen futbolcuların lisanslarına tedbir  konulur. Yapılan inceleme sonucu itiraz karara bağlanır. Lisansı olmayan futbolcular şampiyonada oynayamazlar. Şampiyonaya lisansını  ( Unutulma / kaybolma nedeniyle )  getiremeyen ve sistemde kaydı bulunan futbolcular (300 TL) (Üç Yüz)Türk Lirası ücret karşılığında kayıp lisans çıkarttırabilirler.

MADDE 8 – DİSİPLİN UYGULAMALARI

Hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular ile oyundan ihraç edilen yönetici ve antrenörler idari tedbirli olup haklarında gerekli işlem yapılmak üzere bilahare Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. Müsabakalarda oyun kurallarının ihlali nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcularla, iki sarı kartlık eylemi nedeniyle oyundan ihraç edildiği hakem raporunda yazılı olan futbolcular ihraç edildikleri müsabakadan sonraki, Aldıkları cezayı tamamladıktan sonra takımlarında oynayabilirler. Bu durum TMVFL yetkilileri tarafından ilgili kulüplere bildirilir. Aralıklı 4 sarı kart uygulaması yoktur.

MADDE 9- ŞAMPİYONAYA GELMEKTEN VAZGEÇEN, MÜSABAKAYA ÇIKMAYAN VE SAHTECİLİKYAPAN TAKIMLARIN DURUMU

Grup müsabakalarına, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarına katılmayan, grup merkezinde kura çekimi yapıldıktan sonra tayin ve ilan olunan saatte müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden anlaşmalı müsabaka yapıldığı TMVFL tarafından karara bağlanan, lisans sahteciliği yapıldığı ve başkasına ait lisansla bir başka futbolcunun oynatıldığı tespit edilen takım hakkında TMVFL Müsabaka Talimatı hükümleri uygulanmakla birlikte ayrıca bu takımlar bir sonraki yıl TMVFL organizasyonlarına katılamazlar ve Kulüp Taahhütnamesinde bahsi geçen cezai şartları ödemek zorundadırlar. (Mazeretleri nedeniyle grup müsabakalarına katılamayacağını bildiren ve bu mazeretleri Federasyonca uygun görülen takımlar hariç) TMVFL Türkiye şampiyonası Finaline Çıkmayan takım yöneticileri ve futbolcular (500.000TL) ( Beş yüz bin Türk lirası) Maddi ve manevi tazminat ödemeyi kabul etmiş sayılır.

MADDE 10 –ESAME LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER

 • Türkiye Şampiyonası müsabakalarında TMVFL tarafından sahaya giriş kartı verilen yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya antrenör müsabaka isim listesini bizzat imzalayarak müsabaka hakemine verirler. Saha içi giriş kartı bulunmayan veya müsabaka gününde cezalı olan yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya antrenör isim listesini imzalayamaz. Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde takım kaptanı tarafından liste imzalanabilir. Türkiye şampiyonasında müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik kişi, hakem tarafından ihraç edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya teknik sorumlu yok ise müsabakanın devam eden bölümünde ve aynı grupta oynanacak diğer maçlarda oyuncu değişikliği kartını ve müsabaka isim listesini takım kaptanı imzalayabilir.
 • Müsabaka esnasında sahada  kulüp yetkilisi,  teknik heyet, sağlıkçı, malzemeci, masör harici hiç kimse bulunamaz. Bu kişilerin yaka kartları ve lisanları bulunmak zorundadır. Saha içinde ve yedek kulübesinde sivil başka biri bulunur ise maçın hakeme maçı başlatmaz ve 10 dakika bekler tekrar kurallara uyman takım ikaz edilir, kuralları ihlal eden takım tekrarın halinde verilen ikaza uymaz ise maç hakem tarafından bitirilir. Bu sonuçla kuralları ihlal eden takım 3-0 hükmen mağlup sayılır.
 • Müsabaka öncesi saha yetkilisi tarafından toplanan Esame listesine hiçbir şekilde ekleme yapılmaz.

MADDE 11 – İDARİ TEDBİR

Müsabaka müddeti dışındaki (Müsabakadan önce, devre arası ve müsabakadan sonra) eylemleri nedeniyle yönetici, antrenör, futbolcu ve diğer ilgililere TMVFL yetkilileri İDARİ-TEDBİR koyma yetkisine sahiptirler. İDARİ-TEDBİR konulanlar tedbir tarihinden sonraki müsabakalarda takımlarında yer alamazlar ve bilahare TMVFL Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.

MADDE 12 – İTİRAZLAR

Müsabaka anında, devre arası ve müsabaka sonrası takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun başkasına ait lisansla oynadığına dair bir itirazı olduğunda, bu kişi veya kişilerin kimlik tespiti yapılması zorunlu olup fotoğrafı müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri yardımcı olacaklardır. Kimlik tespiti yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde bu durum müsabaka hakemi ve TMVFL yetkilileri tarafından rapor edilir. Müsabaka sonrası bu itiraz TMVFL Disiplin Kurulu’nun  incelemesi sonucu karara bağlanır. Sahte oyuncu oynatan kulüplerle ilgili resmi itirazlarda, itiraz eden kulüplerin ellerinde sahteciliği belgeleyen resim, görüntü vb. bilgileri müsabakaların tamamlanmasından sonra TMVFL’ye ulaştırdıklarında itiraz dikkate alınır. Müsabakalara katılan takımlar yapacakları itirazlar için 350 TL. Depozitoyu saat 23.00’e kadar TMVFL yetkililerine  makbuz karşılığında ödemek zorundadır. Müsabaka anında, devre arası ve müsabakanın bitiminde takımların birinin, rakip takımın bir veya birden çok futbolcusunun, başkasına ait lisansla oynadığına, lisansta tahrifat yapıldığına vb. konularda yazılı bir itiraz yaptığında yatırmaları gereken depozito miktarı olan 350 TL’yi her futbolcu için ayrı ayrı yatırmaları gerekir.

Disiplin Kurulu Kararları Ertesi Gün saat 10:00 da Açıklanır.(Örneğin; 3 futbolcu için itiraz yapan takım 500 TL x 3 = 1.500 TL depozito yatıracaktır.)

MADDE 13 – FORMA SETLERİ

Müsabakalarda kulüpler biri açık, biri koyu renkte veya farklı dizaynda iki takım forma getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri TMVFL yetkilisine getirilecek, yapılacak karşılaştırma sonucu belirlenen örnek, müsabakada kullanılacaktır.

MADDE 14 – MÜSABAKA HAKEMLERİ

Türkiye Şampiyonası müsabakalarında görevlendirilecek hakem atamaları TFF tarafından yapılacaktır.

MADDE15 – BÖLGESEL LİGDE CEZASI BULUNAN FUTBOLCU VE YETKİLİLERİN DURUMU

Bölge liginde cezalı futbolcu, kaç maç cezası var ise bu cezaları  şampiyonaya kadar sarkıyor ise o ceza aynı şekilde uygulanır, söz konusu futbolcu cezası bittiği takdirde takımında oynayabilir. Cezalı futbolcu oynattığı tespit edilen takım hükmen yenik sayılır.

MADDE 16 – MÜSABAKALARIN BAŞLAMA SAATİNE UYULMASI

Takımlar müsabaka başlama saatinden 30 Dakika önce tüm teçhizatı ile sdatda hazır bulunmak zorundadır. Esame listesi maç başlamadan 15 dakika önce hakemlere vermek zorundadır. Hakemin Bekleme Süresinden Sonra, Saatinde müsabakaya katılamayan takımlar hükmen yenik sayılır.

MADDE 17 – BERABERLİK HALİNDE UZATMA VE PENALTI UYGULAMASI

Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları beraberlikle sonuçlandığı takdirde uzatma yapılmaksızın penaltı atışları ile kesin sonuç alınacaktır.

MADDE 18 – ŞAMPİYANA ÖDÜLLERİ

 • Türkiye şampiyonu olan takım bir sonraki sezonda lige katılım bedeli ödemez.
 • Final oynayan takım bir sonraki sezonda lige katılım bedelinin %50’sini öder.
 • Vatan kupası şampiyonu takım bir sonraki sezonda lige katılım bedelinin %50’sini öder.
 • Federasyon kupası şampiyonu takım bir sonraki sezonda lige katılım bedelinin %50’ini öder.
 • Lig 3. Olan takım bir sonraki sezonda   lige katım bedelinin  % 50’ini öder.

MADDE 19 – GOL KRALLIĞI ÖDÜLÜ

Gol kralı şampiyonada atılan gol sayısına göre belirlenecektir. Gol krallığı eşit ise bir üst tura çıkmış, önde olan takımın futbolcusuna ödülü şampiyonada takdim edilir.

MADDE 20 – EN İYİ KALECİ ÖDÜLÜ

En iyi kaleci ödülünü alacak futbolcu şampiyona komitesi tarafından belirlenecektir.

MADDE 21 -FAİR-PLAY ÖDÜLÜ

Şampiyonada kart durumu ve davranışlara göre şampiyona komitesi tarafından belirlenen takıma Fair-Play ödülü verilecektir.

MADDE 22–TMVFL’DE GÖREVLİ BULUNAN FUTBOLCULARIN DURUMU

TMVFL bünyesinde görevli olanlar ve yöneticiler mevcut takımlarında oynayabilirler. Oynadıkları takdirde şampiyonadaki müsabakalarla ilgili kararlarda yer alamazlar.

MADDE 23 – VATAN KUPASI

Vatan Kupası, Türkiye Şampiyonası’nda Guruplarında 2. (ikinci) olan takımların eleme usulü ile oynanması sonucu belirlenecektir. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları eşleşmeleri Tablo Ek-1’de gösterilmiştir. Vatan Kupası çeyrek final ve yarı final ve final müsabakalarında beraberlik halinde uzatma yapılmadan penaltı atışları ile sonuç alınacaktır. TMVFL Türkiye Şampiyonası‘nda uygulanacak olan tüm kurallar Vatan Kupası’nda da geçerli olacaktır.

MADDE 24 – TMVFL FEDERASYON KUPASI

Türkiye Şampiyonası’nda Gruplarında 3. (üçüncü) olan takımların eleme usulüyle oynanmasıyla belirlenecektir. TMVFL Türkiye Şampiyonasında uygulanacak olan tüm kurallar TMVFL Federasyon Kupası’nda da geçerli olacaktır

MADDE 25 – ŞAMPİYONA KOMİTESİ

Şampiyona  Komitesi TMVFL Bünyesinden oluşturulacaktır.

MADDE 26 – MÜSABAKALARA  SAĞLIKÇI ATAMASI

Müsabaka esnasında  Ambulans hazır bulundurulacaktır.

MADDE 27 – UYGULANACAK TALİMATLAR

Müsabakalarda TMVFL Müsabaka Talimatı ve TMVFL Disiplin Talimatı ile uluslararası oyun kuralları geçerlidir.

MADDE 28 – STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu statüde hükme bağlanmamış hususlar hakkında TMVFL Şampiyona  Komitesi karar vermeye yetkilidir.

MADDE 29- DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu bir başkan iki  yardımcıdan oluşur.

MADDE 30 – TAKIM VE ODA LİSTELERİ

Şampiyona Tarihinden on beş gün önce Listelerini TMVFL ye Bildirmeleri Gerekmektedir.

MADDE 31 – YÜRÜRLÜK

Bu statü, TMVFL’nin resmi web sitesi www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlarda Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka  Talimatları geçerlidir.

TMVFL 2023/2024 MİLLİ KARMA STATÜSÜ

AMAÇ
Madde 1- Bu Talimatın amacı, TMVFL Millî Karma Organizasyon ve kamplarının düzen ve disiplinini sağlamak, kamp organizasyonlarında görevli unsurların görev ve yetkilerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu Talimat; TMVFL Millî Karma kamplarına katılacak sporcuları, antrenörleri, doktor, fizik tedavi uzmanı, masör, beslenme uzmanı, spor psikoloğu ve TMVFL Millî Karma kamplarında Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonunun talimatıyla görev yapacak personellerin TMVFL Millî Karma kampı öncesi, sırası ve sonrasında yükümlü oldukları görev ve ödevlerle ilgili hususları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- Bu talimatta geçen;

Federasyon

:

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonunu,

 

Kafile Başkanı

:

TMVFL Millî Karma yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde Federasyonu temsilen kafileye liderlik eden, her türlü sevk, idare ve temsilden sorumlu kişiyi,

 

TMVFL Millî Karma Sportif Direktörü:

 

Federasyon tarafından atanan TMVFL Millî Karma Sportif: direktörünü, TMVFL Milli Kama Teknik Direktörü: Federasyon tarafından atanan TMVFL Milli Karma Teknik Direktörünün,

 

Yardımcı Antrenörler

:

TMVFL Millî Karma kamp, müsabaka ve diğer faaliyetleri sırasında yardımcı olması maksadıyla Teknik Direktörün talimatı doğrultusunda iş görecek yardımcı antrenörleri, istatistik ve/veya kondisyon ve/veya teknik-taktik uzmanı antrenörü,

 

Sporcu

:

TMVFL liglerinde oynayan lisanslı futbolcuları,

 

Doktor

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dâhil olan bütün unsurların sağlık durumlarıyla ilgilenen tıp doktorunu,

 

Spor Psikologu

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların psikolojik durumlarıyla ilgilenen spor psikoloğunu,

 

Fizyoterapist

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil millî sporcuların spor sakatlıklarına yerinde müdahale etmek üzere görev verilen fizik tedavi uzmanını,

 

Beslenme Uzmanı

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil olan bütün unsurların, faaliyet programına uygun ve dengeli beslenmelerini sağlayan sporcu beslenmesi konusunda akademik eğitim görmüş uzman,

 

Masör

:

TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka kadrosuna dahil millî sporcuların bedensel dinlenmelerinin, antrenman veya müsabaka esnasında doğabilecek basit sakatlıklarda gerekli müdahaleyi yaparak antrenman veya müsabakaya devamlarının sağlanması maksadıyla görev verilen sertifikalı masaj uzmanını,

 

Millî Karma Sporcusu

:

TMVFL Millî Karma Kampına, TMVFL Millî Karma müsabakalara hazırlanmak ve/veya TMVFL Millî Karma müsabakalarında görev almak üzere çağırılmış sporcuları,

 

Kamp

:

TMVFL Millî Karma sporcularının antrenman yapmak, turnuva, şampiyona ve müsabakalara hazırlanmak ve/veya iştirak etmek için toplandıkları, konakladığı ortam ve süreci,

 

Milli Karma Sorumlusu

:

TMVFL Millî Karma kampı öncesi , sırası ve sonrasında Federasyonla sürekli irtibat hâlinde, Federasyonun yönerge ve talimatlarının eksiksiz uygulanmasının sağlanması, kamp programlarının düzenlenmesi, antrenman salonunun düzenlenmesi, antrenman malzemesinin temini ve düzenlenmesi, teknik ekip veya sporcu ihtiyaçlarının karşılanması, kamp süresince aksaklıkların giderilmesi   maksadıyla Federasyon tarafından atanan TMVFL Milli Karma Sorumlusunu:

 

Teknik Ekip

:

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından atanan Sportif Direktör, Teknik Direktör, Antrenör ve Yardımcı Antrenörleri,

 

Sağlık Ekibi

:

Federasyon tarafından TMVFL Millî Karma kamp ve/veya müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sporcuların her türlü sağlık problemiyle ilgilenmek amacıyla görevlendirilen doktor, fizyoterapist, masör, psikolog, beslenme uzmanı ve benzeri sağlık görevlilerinin tümünü ifade eder.

     

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler, Unsurlar

YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 4- TMVFL Milli Karma tanımlar bölümündeki yöneticiler, görevli antrenörler ile millî karma kampına davet edilen bütün sporcular ve diğerleri millî karma kampları öncesi, sırası ve sonrasında bu talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür.

UNSURLAR

Madde 5- Federasyon Millî Karma kampları ile ilgili işlerini aşağıdaki unsurları aracılığı ile yürütür.

 • Milli Karma Sportif Teknik Direktörü
 • Kafile Başkanı
 • Milli Karma Koordinatörü
 • Teknik direktör
 • Antrenörler
 • Yardımcı Antrenörler,
 • Analiz Uzmanı
 • Kondisyoner
 • Atletik Performans Uzmanı
 • Milli Karma Futbolcu İzleme Ekibi
 • Sağlık Ekibi,
 • Doktor,
 • Beslenme Uzmanı,
 • Spor Psikoloğu,
 • Fizyoterapist,
 • Masör
 • Futbolcular
 • Malzemeci

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Unsurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

TMVFL Milli Karma Teknik Direktörü

Madde 6- TMVFL Milli Karma Teknik Direktörü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • TMVFL Milli Karma Teknik Direktörü, TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonun belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda çalışır.
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak hedeflerini planlamak ve bu hedefleri paylaşmak ve takibini sağlamak,
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri ile birlikte faaliyet programını belirleyerek  sunmak,
 • TMVFL Milli Karma antrenörlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri ile kamplar ve hazırlık müsabakaları ve resmi müsabakalar ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılmasını sağlamak,
 • TMVFL Milli Karma Antrenörüyle sürekli irtibat hâlinde bulunmak; kamp öncesi, sırası ve sonrasında Antrenörünlerin teknik taleplerini belirleyerek federasyona sunmak,
 • TMVFL Milli Karma’ya seçilecek sporcuları izlemek, antrenör ve yardımcı antrenörleri ile değerlendirmelerde bulunarak seçmek ve kamuoyu ile paylaşmak,
 • TMVFL Milli Karma ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak ve gerekli gördüğü veya Federasyonun talep etmesi halinde çalışmaları ile ilgili rapor ve düşüncelerini TMVFL Federasyonu ile paylaşmak,
 • TMVFL Milli Karma ile ilgili haber, bilgi ve açıklamayı Federasyon adına yapmak,
 • TMVFL Milli Karma kampından sonra millî karma ile ilgili görüşlerine yer verdiği bir rapor hazırlayarak federasyona sunmak.

TMVFL Milli Karma Sorumlusu

Madde 7- TMVFL Milli Karma Sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • TMVFL Milli Karma Sorumlusu yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde herhangi bir aksaklık olmaması için çaba göstermek,
 • TMVFL Milli Karma Teknik Ekibi ile hedefe yönelik kamp, antrenman, turnuva, hazırlık maçı programlarını düzenleyerek faaliyetlerden yeterli bir süre  öncesinde Federasyona ulaştırmak,
 • TMVFL Milli Karma Teknik Ekibinin kamp ve benzeri faaliyetler için belirlediği aday sporcu kadrosunu zamanında Federasyona ulaştırmak,
 • Kadroda bulunan sporcuların ve diğer görevlilerin görev izin yazılarının kurumlarına yazılabilmesinin temini için faaliyetin başlangıç tarihinden yaklaşık iki hafta önce ayrıntılı adres cetveli hazırlayarak Federasyona ulaştırmak.
 • Görev izin yazılarının ilgili kurumda işleme konulmamış olması, yanlış adrese gitmiş olması ve benzeri olumsuz durumlar doğma ihtimaline karşı aday kadrodaki sporcularla ve diğer görevlilerle önceden görüşüp durumu tespit etmek; sorun doğmuşsa Federasyonla temasa geçerek çözümlemek,
 • Federasyon tarafından onay verilen kamp merkezlerinde      TMVFL Milli Karma Teknik Ekibinin belirlediği antrenman ve konaklama koşullarının temini için faaliyetten en az yaklaşık iki hafta önce ayrıntılı “Antrenman - Servis ve Konaklama Cetvelini” Federasyona ulaştırmak.
 • Federasyon tarafından onay verilen kamp merkezlerinde TMVFL Milli Karma Teknik Ekibinin ve Sağlık Ekibinin birlikte belirlediği antrenman, beslenme, barınma, ulaşım, dinlenme ve benzeri hazırlanma koşullarının temini için faaliyetten en az yaklaşık iki hafta önce “Ayrıntılı Zaman Çizelgesini” Federasyona ulaştırmak.
 • Kamp süresi içinde TMVFL Milli Karma Teknik Ekibi tarafından talep edilen antrenman malzemesinin temini için faaliyetten en az 20 gün önce kamp malzemesi talep listesi hazırlayarak Federasyona ulaştırmak; malzemenin kamp merkezine nakli için gerekli düzenlemeler yapılırken Federasyonla temas hâlinde olmak; Federasyon tarafından temin edilen malzemenin alan kişilere zimmetlenmesini ve zimmet belgelerinin Federasyona ulaştırılmasını sağlamak,
 • Kampta hastalanan, zehirlenen, yaralanan veya sakatlanan sporcuların ve/veya teknik ekibin Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Sağlık Kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hastaneye sevkini sağlamak ve tedavi sürecini takip ederek Kafile Başkanı ve Federasyona rapor vermek,
 • TMVFL Milli Karmanın bütünlük içinde, Federasyonun ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak; aksi davranışları Kafile Başkanı ve Federasyona rapor etmek,
 • Sporcu, teknik ekip ve idarî heyetten oluşabilecek delegasyonun pasaport son geçerlilik tarihlerini yakından takip etmek; gerekli prosedürün aksaksız yürütülebilmesi için pasaport sahiplerini uyarmak, vizeler için seyahatten 30 gün önce pasaportları toplayarak başvurunun yapılmasını sağlamak,
 • Federasyon tarafından onay verilen yurt dışı organizasyonlarda uyulacak antrenman, müsabaka, beslenme, barınma, iç ve uluslararası ulaşım, dinlenme ve benzeri uygulama koşullarının bilinmesi için seyahatten en az 20 gün önce “Ayrıntılı Zaman Çizelgesi” hazırlayarak Federasyona ulaştırmak,
 • Seyahat veya yurt dışındaki faaliyet süresi içinde hastalanan, zehirlenen, yaralanan veya sakatlanan sporcuların ve/veya teknik ekibin, organizatör ülke sorumlularıyla temasa geçerek fizyoterapist/masör veya takım doktoru nezaretinde hastaneye sevkini sağlamak ve tedavi sürecini takip ederek anında Federasyona rapor vermek,
 • TMVFL Milli Karmanın bütünlük içinde, millî temsil ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak; aksi davranışları Kafile Başkanı ve Federasyona rapor etmek,
 • Yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetle ilgili ayrıntılı faaliyet değerlendirme raporu hazırlayarak yurda dönüşü müteakip 7 gün içinde Federasyona ulaştırmak,
 • Kampta meydana gelebilecek her türlü idarî sorunu öngören bir plan hazırlayarak tedbirlerini almak, doğabilecek ihtiyaçların giderilmesi için kamp yapılacak tesislerin ve kampların yapıldığı yerin yetkilileriyle sürekli irtibat hâlinde olarak gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Kampın sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için kampa gelecek ziyaretçiler ve basın mensupları için Kamp Talimatında hüküm bulunmayan durumlara yönelik Kafile Başkanın onayını alarak uygun düzenlemeler yapmak,
 • Ödül töreni, Gala gecesi, basın toplantısı,  röportaj ve kamp programı dışında sporcuların kampı terk etmesine sebep olacak özel geziler ile ilgili, Federasyonla irtibata geçerek düzenlemeler yapmak.
 • Federasyona verilmiş olan faaliyet programını alarak kamp süresince uygulanacak antrenman programına ve mümkünse Antrenörün talebine uygun özelliklerdeki spor tesislerinin Federasyon kanalıyla gerekli yazışmaların yapılarak TMVFL Milli Karmaya tahsis edilmesini sağlamak,
 • Kamp hizmetlerinin düzgün bir biçimde verilmesi için kamp yapılacak tesislerin yetkilileriyle önceden irtibat ve mutabakat sağlamak,
 • Kamptaki günlük faaliyetlerin idarî seyir raporunu düzenli biçimde tutarak gideremediği aksaklıkları kafile başkanına bildirmek ve kamp sonunda tuttuğu raporu Federasyona sunmak,
 • Kamp süresince TMVFL Milli Karmanın her türlü ulaşım ve konaklama işlemini denetim altında tutmak; herhangi bir aksaklığa karşı tedbir almış olmak,
 • Kampta ve müsabakada giyilecek kıyafetlerin ve kullanılacak malzemenin kampın ilk gününe eksiksiz olarak yetişmesini sağlamak için sorumlularla birlikte hareket etmek,
 • Teknik ekibin, sporcuların ve diğer görevlilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, kamp merkezinde çözümlenemeyen sağlık problemleri için en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımı temin etmek,
 • Kampa katılan bütün görevlilerin; özellikle sporcuların TMVFL Milli Karma diyetine uygun beslenmelerini sağlamak, beslenme düzenindeki aksaklıkları hızla gidermek,
 • Federasyon tarafından verilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

TMVFL Milli Karma Antrenörleri ve Yardımcı Antrenörleri

Madde 8- TMVFL Milli Karma Antrenörlerinin ve Yardımcı Antrenörlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • TMVFL Milli Karma antrenörleri ve yardımcı antrenörleri, hedeflerini, kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlayıp teknik direktöre sunarlar.
 • TMVFL Milli Karma antrenör ve yardımcı antrenörleri, görev yaptığı süre içinde,  Teknik Direktör, sporcu ve ilgili diğer kişilerle iyi ilişkiler içerisinde olmak durumundadır. TMVFL Milli Karma antrenörleri, çalışmalar sırasında, ekip çalışması anlayışıyla, ekipte bulunan diğer elemanlarla iyi bir işbirliği içerisinde, kendilerinden en yüksek verimi alabilecek şekilde çalışmalarını planlarlar.
 • TMVFL Milli Karma antrenör ve yardımcı antrenörleri, bölgelerdeki bütün müsabakaları izlemeye çalışırlar. Yapmış oldukları bu çalışmaları ve bununla ilgili raporlandırmalarını rutin olarak, TMVFL Milli Karma teknik direktörüne iletirler.
 • TMVFL Milli Karmaya sporcu seçimi sırasında kulüp antrenörlerinin görüşlerinden yararlanırlar.
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri, organizasyon sırasında kullanılacak malzemeler, saha tahsisi ve otel konusunda TMVFL Milli Karma Sorumlusundan uygun süre öncesinde talepte bulunurlar.
 • TMVFL Milli Karma Sorumlusu ile birlikte, çalışmaların verimli geçmesi konusunda gerekli her türlü önlemleri alırlar.   
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri, organizasyonun tüm safhaları boyunca sportmence davranmaları ile iyi bir yurttaş olmanın yanında davranışlarıyla da örnek olurlar. Bu nedenle TMVFL Milli Karma antrenörleri, sporculara kötü örnek olacak davranış içerisine giremezler.
 • Antrenmanlarda ve müsabakalarda, federasyon tarafından sağlanan ve organizasyon için gerekli olan diğer malzemelerin kullanılması ve devamlılığından sorumludurlar. Antrenörler faaliyet öncesinde sporcu sayısına uygun malzemeyi federasyondan talep eder. Bunları imza karşılığı sporculara teslim eder, artan ve faaliyet sonunda geriye toplanan malzemeleri de faaliyet sonunda tutanakla teslim alırlar.
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri, faaliyetler sırasında, gerekli yardımcı personelin (doktor, masör, psikolog, yardımcı antrenörler, vb) bulundurulması konusunda gerekli çalışmaları yaparlar. Faaliyet için gerekli olan malzemelerin içeriği konusunda teknik direktör aracılığı ile kamp sorumlularıyla önceden bağlantı kurarak malzemelerin teminini sağlarlar.
 • TMVFL Milli Karma antrenörleri, organizasyon sonunda, faaliyet raporunu federasyona ulaştırırlar. Söz konusu raporun içeriğinde: Faaliyetin hedefleri, faaliyete katılanların listesi, faaliyete davet edilip de katılamayanlar var ise bunların isimleri ve belgeli mazeretleri, faaliyet sırasında özetle yapılan çalışmalar (antrenman programları dahil), hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, sorunlar, çözüm yolları ve önerileri mutlaka olmalıdır. Raporlar ilgili formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 • Federasyon tarafından verilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

TMVFL Milli Karma Doktoru

Madde 9- TMVFL Milli Karma Doktorunun görev ve sorumlulukları;

 • Kampa katılan sporcuların kamp başlangıcında genel sağlık taramasının yapılmasını sağlamak,
 • Sporcu sağlık formu düzenleyerek sporcuların kamp sırasında ve iki kamp arasında geçen sürede sağlık ve gelişim durumlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,
 • Sporcuların antrenman ve/veya müsabakaya katılacak durumda olup olmadıklarına dair Teknik Ekibe bilgi vermek,
 • Sporcuların izinsiz ilaç kullanımlarını engellemek için gerekli tedbirleri almak; doping ve genel sağlık konularıyla ilgili olarak sürekli bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 • Doping maddesi içerebilecek hazır yiyecek ve/veya içecekler tüketmemeleri için sporcuları bilgilendirmek,
 • Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yayınlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve bu maddeleri ihtiva eden farklı ticarî markaların güncellenmiş listesini elde etmek ve bütün sporcuların bu markalardan haberdar olmalarını ve bu ürünleri kullanmamalarını sağlamak,
 • Kamp ve antrenman merkezine en yakın sağlık merkezi ile sürekli irtibat hâlinde olarak muhtemel sorunlarda gerekebilecek acil müdahaleler için hazırlıklı olmak,
 • Tedavisi kampta yapılamayacak durumdaki sporcuya, yurt içinde veya yurt dışında hastaneye gidip hastaneden çıkıncaya kadar yakın nezaret etmek; durum hakkında ayrıntılı bilgi alarak bunu TMVFL Milli Karma Antrenörleri,  Kafile Başkanı ve Federasyona bilgi vermek,
 • Masöre; kullanacağı ilaçları söylemek ve bunların kontrollü, usulüne uygun kullanımını denetim altında tutmak.

TMVFL Milli Karma Fizyoterapisti

Madde 10- TMVFL Milli Karma Fizyoterapistin görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Sağlık Kurulu ve kamp doktoru ile iş birliği içinde kas kuvveti ve mukavemeti,  güç ölçümü testleri yaparak / yaptırarak sporcuların fiziksel performans düzeylerini tespit etmek ve daha yüksek performans için Teknik Ekip ve sporcularla iş birliği içinde çalışmak,
 • Her tür ölçüm çalışmaları için gerekli organizasyonları sağlamak veya yapılan organizasyona yardımcı olmak,
 • Yapılan test ve ölçümlerde kapasite ve performanslarının düşük olduğu tespit edilen sporcular için özel fiziksel tedavi, rehabilitasyon ve egzersiz programları hazırlamak, uygulamak.

TMVFL Milli Karma Psikoloğu

Madde 11- TMVFL Milli Karma Psikoloğun görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Sporcuların kişilik özellikleri, bilişsel, bedensel kaygıları ve yarışma kaygıları ile özgüvenleri, dikkat-konsantrasyon özellikleri ve motivasyonel düzeylerine ilişkin bilgiler oluşturacak testleri uygun antrenman periyodlarında uygulayarak değerlendirmek; müsabaka periyod laması içinde gerekli yardımı sağlamak; bu amaçla Teknik Ekibi uyarıp desteklerini alarak sporcuların katılımlarının sağlanmasını temin etmek,
 • Psikolojik periyod lamaya paralel olarak yurt içi ve yurt dışı kamplarda uygun olan süreler içinde sporcu ve Teknik Ekibin iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak; sporcuların yarışma kaygısı ile başa çıkmalarını sağlamak amacıyla kaygı ile başa çıkma becerilerini; yarışmalara daha kolay hazırlanmalarını sağlamak amacıyla zihinsel antrenman tekniklerini öğretmek ve motivasyonlarının yükseltilmesi için çalışmalar planlamak, 
 • TMVFL Milli Karma aday kadrosunda olan tüm sporcuların psikolojik profillerini oluşturmak; antrenman ve maç davranışlarına ilişkin notlar tutmak ve dosyalamak,
 • TMVFL Milli Karmayı oluşturan sporcular başta olmak üzere TMVFL Milli Karma kampının bütün unsurlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermek,
 • Sporcuların performanslarını engelleyen psikolojik sorunlarını azaltmak; psikolojik hazırlıklarını tamamlayarak en üst performansa ulaşmalarını ve iyi bir kamp dönemi geçirmelerini sağlamak,

TMVFL Milli Karma Masörü

Madde 12- TMVFL Milli Karma Masörün görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Sporcuların kendilerini dinç ve zinde hissetmeleri için masaj yaparak sportif motivasyonlarına katkı sağlamak,
 • Antrenman ve müsabaka öncesi sporcuların kaslarını uyararak sportif aktiviteye hazır hâle getirmek,
 • Antrenman ve müsabaka sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları derhâl müdahale ederek gidermek,
 • Doktorun ve beslenme uzmanının verdiği ilaçları, vitamin, mineral, yiyecek ve içecekleri periyoduna ve dozajına uygun kullanması, önerdiği tedaviyi aksaksız yerine getirmesi için sporcuya yardımcı olmak,
 • Müsabaka öncesi; soyunma odasının TMVFL Milli Karma içeri girmeden önce müsabaka masaj ve bakımına hazırlanması için yeteri kadar önce salonda, soyunma odasında yerini almak; sporcuların içme sularını, doktorun önerdiği sıvı karbonhidrat-mineral takviyelerini kontrol etmek, hazır bulundurmak,

TMVFL Milli Karma Beslenme Uzmanı

Madde 13- TMVFL Milli Karma Beslenme Uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Kamp süresince antrenman ve/veya müsabaka şiddetine ve antrenman periyod lamasına uygun şekilde sporcuların en iyi performansı gösterebilmeleri ve yorgunluğun önlenebilmesi/azaltılabilmesi amacıyla beslenme programları hazırlamak ve sporcular tarafından uygulanmasını sağlamak. Antrenman ve müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sporcuların performansta devamlılıklarını sağlayacak, yorgunluğu azaltabilecek beslenme takviyelerinin bulundurulması için gerekli tedbirleri almak ve bu beslenme takviyelerinin kullanımını sağlamak; sporcuları ve teknik ekibi bu ürünlerle ilgili bilgilendirmek,
 • Antrenman ve müsabaka öncesi, sporcuların maksimum performans gösterebilmelerine engel olabilecek beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının düzeltilmesini sağlamak,
 • TMVFL Milli Karma kadrosunda olan tüm sporcuların performanslarını ve sağlıklarını etkileyebilecek beslenmeye bağlı sağlık sorunlarını düzeltilmesi amacıyla takip etmek,
 • Sporcuların sindirim ve kilo sorunlarıyla ilgili performanslarını olumsuz etkilemeyecek özel diyetler hazırlamak ve uygulamasını temin etmek,
 • Kamp merkezindeki mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Kamp merkezlerinde tüketilen gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
 • Sporcuların kamp sonrasında da dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlamak için kamp sırasında bilinçlendirme amaçlı çalışmalar yapmak; kamp sonrasında bunları takip etmek.

TMVFL Milli Karma Sporcusu

Madde 14- TMVFL Milli Karma Sporcularının görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Millî temsilin sadece millî müsabaka ile sınırlı olmadığını bilmek ve bu bilinçle kamp periyodunun her aşamasında millî temsile yakışır tutum ve davranışlar sergilemek,  
 • İzin gün ve/veya saatleri dışında kampta kalmak; özel veya resmî işlerini izin süresi içinde, kamp veya müsabaka konsantrasyonunu bozmayacak şekilde takip etmek,
 • Arkadaşlarıyla iyi geçinmek; özel meselelerini kamp süreci dışında tutmak, TMVFL Milli Karma çatısı altında arkadaşlarına, takıma veya antrenörlerine sürekli pozitif tavırlar sergilemek, olumlu mesajlar vermek,
 • Kamp yeri ve koşulları ile ilgili, kamp içinde veya dışında negatif yorum yapmamak, eleştiride bulunmamak; Federasyon yetkilileri tarafından fikri sorulmadıkça kamp koşulları, konaklama standartları, TMVFL Milli Karmanın durumu, Teknik Ekibin veya Sağlık Ekibinin yaklaşımlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunmamak,
 • Odalara; yakınlık derecesi ne olursa olsun hiçbir surette misafir kabul etmemek; kamp merkezinin lobisine gelecek ziyaretçilerle görüşmek için kamptaki en yetkili kişinin iznini almak,
 • Sporcuların davranışları, genel ahlaki kurallara, grubun genel kurallarına ve TMVFL Milli Karma antrenörleri tarafından konulan tüm kurallara uygun olmalıdır.
 • Sporcular yasalar ve yönetmeliklerde suç sayılabilecek hiçbir hareket veya hareketlerde bulunamazlar.
 • Sporcular, TMVFL Milli Karma Teknik ekibi tarafından belirlenen kamp programına (kalkış, antrenman ve yatış saatleri vb. ) harfiyen uymak zorundadırlar.
 • Tüm antrenmanlara, müsabakalara ve toplantılara zamanında katılmalıdırlar. TMVFL Milli Karmasına çağrılan futbolcu geçerli bir mazeretini belgeli olarak Federasyona bildirmedikçe kampa katılmak zorundadır. Belgeli, geçerli bir mazeret sunmadan ve Federasyondan izin almadan kampa katılmayan futbolcu 1 yıl süre ile TMVFL Milli Karmasına davet edilemez. Bu sürenin kısaltılması ya da uzatılması Federasyonun kararı ile değişebilir.
 • Herhangi bir sakatlık ve hastalık durumunu en kısa süre içerisinde yetkililere veya TMVFL Milli Karma antrenörüne bildirmelidirler.
 • Takım kaptanı, kampta yer alan diğer tüm sporcularla birlikte takıma yeni giren sporculara rehberlik etmeli ve yardımcı olmalıdır.
 • Sporcular yasaklanmış ilaçlardan ve alkolden uzak durmalıdır. Ayrıca herhangi bir yasaklı ilacı veya alkollü içeceği bulundurmamalı ve tüketmemelidirler.
 • Diğer sporcuların hazırlığını veya müsabakalara olan hazırlığını bozacağı, rahatsız edeceği düşünülen herhangi bir faaliyetten ya da davranıştan kaçınmalıdır. 
 • Diğer sporcuların sportif becerilerini ve performanslarını doğrudan ya da dolaylı olarak riske sokacak ya da takım üyelerine benzer etki yapacak her türlü faaliyetlere katılmaktan kaçınmalıdırlar.
 • TMVFL Milli Karmaya ve Federasyon çalışanına veya görevlilerine karşı direk ya da dolaylı yoldan eleştiriye sebep olacak davranışlar içerisinde bulunmamalıdırlar.
 • Sporcular, antrenöre ya da görevli kişiye veya bu kişiler tarafından görevlendirilmiş diğerlerine, vücuda zarar verebilecek ya da takımın veya TMVFL Milli Karma kontrolü ya da yetkisi altındaki diğer katılımcıların huzurunu bozacağı bilinen ya da gözlemlenen herhangi bir davranışta bulunmamalıdırlar.
 • TMVFL Milli Karma sporcuları konaklama yaptığı tesis ya da otelde konaklamakta olan diğer misafirlerle uygun ve seviyeli bir davranış içinde bulunmak zorundadır. Sporcular zorunlu hallerde doğrudan müdahale yerine TMVFL Milli Karma yetkililerine durumu iletmek zorundadırlar.
 • Sporcular kamp dışına antrenörden izin almaksızın çıkamaz ve herhangi bir kişisel program yapamazlar.
 • Sporcular TMVFL Milli Karma yetkilisinin ve federasyonun bilgisi olmadan herhangi bir açıklama (basın açıklaması vb) yapamazlar.
 • Sporcular TMVFL Milli Karma antrenörlerinin programları çerçevesinde her türlü testte hazır bulunmalı ve tam performans göstermelidirler.
 • TMVFL Milli Karma yetkililerinin izin vermiş olduğu bilimsel çalışmalara (anket vb. ) tam destek vermelidirler.
 • İstenildiği an doping kontrolüne girmek veya düzenlenen seminere mazeret göstermeksizin katılmalıdırlar.
 • Sporcular, TMVFL Milli Karma tarafından her zaman için istenecek belge ve dokümanlar içerisinde yer alan pasaport ile ilgili süreleri, vizeleri takip etmek ve vizelerini zamanında yaptırmak, resim vb. dokümanları hazır bulundurmak, kişisel bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında bildirmelidirler (soyadı değişikliği vb).
 • TMVFL Milli Karma tarafından istenilmesi halinde TV programları ile eğitim programları çekimlerine katılmalıdırlar.
 • TMVFL Milli Karmanın bir parçası olarak seyahat ederken ya da katılımda bulunurken gerekli olduğu belirtilen yerlerde ve durumlarda milli karma formasını  giymelidirler.
 • Sporcular; ödül törenlerinde, açılış ve kapanış seremonilerinde, gurur, onur, saygınlık ve Türk bayrağına ve ulusal marşına saygıyı ifade edecek şekilde davranmak zorundadır. Bu beklenti, sadece tavrı değil  aynı zamanda giysiyi de kapsar. Bu beklentinin özünü korumada, sporcuların müsabaka ya da ilgili bir etkinlik sırasında Türkiye dışındaki diğer ülkelerin bayraklarını taşımasına, giymesine veya göstermesine izin verilmez. Ayrıca, diğer ülkelerin ulusal marşları çalarken sporcuların uygun bir şekilde davranması gereklidir.

TMVFL Milli Karma:

 • TMVFL Milli Karması, TMVFL Masterler Ligi’nde yer alan takımlarda oynayan futbolcular arasından seçilir. TMVFL Milli Karması oyuncu dağılımında tüm bölgeler dikkate alınacaktır.
 • Sezon içerisinde, -pozisyon gereği hariç olmak üzere- toplamda 5 kırmızı kart gören oyuncu TMVFL Milli Karmasından çıkarılır.
 • TMVFL Milli Karması, TMVFL Yönetim Kurulu’nda üye olarak bulunan, TMVFL Milli Karması Sorumlusu üyeye bağlı olarak çalışır.
 • TMVFL Milli Karmasına seçilen bir futbolcu, mazeret bildirmeksizin takım organizasyonlarında yer almaması durumunda 1 yıl süre ile kadro dışı bırakılır.
 • TMVFL Milli Karmasında yer alan futbolcular kamp, turnuva veya karşılaşma öncesi takım toplanma merkezlerine kendi veya kulübünün imkânları ile gelecektir. Toplanma merkezinden sonraki tüm ulaşım, konaklama ve sporcu malzemeleri TMVFL tarafından karşılanacaktır.
 • TMVFL Milli Karması toplanma merkezinde; Teknik direktör, antrenör, sağlıkçı, masör ve TMVFL Milli Karmasından sorumlu TMVFL Yönetim Kurulu üyesi hazır bulunarak, gidiş ve dönüşte takımla birlikte hareket etmek zorundadır.
 • TMVFL Milli Karmasının uluslararası müsabakalarda yapacağı yurtdışı seyahatlerde, karmada yer alan futbolcular pasaport, vize vb. iş ve işlemler ile masrafları kendi imkânları ile çözecektir.
 • TMVFL Milli Karmasının her türlü organizasyonlarda maç programındaki tarih, saat veya yer değişikliği ile ilgili nihai kararı TMVFL Yönetim Kurulu karar verir.
 • Milli karma futbolcu kadrosu 18 kişiden oluşur. Yönetim kurulu onayı ile sayı arttırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Talimatta bulunmayan hükümler

Madde 15- Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlar hakkında TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 16 – (1) Bu Talimat, TMVFL’nin resmi web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – (1) Bu Talimat hükümlerini TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu yürütür.

TMVFL 2023/2024 MİLLİ KARMA TALİMATNAMESİ
 • Kaleciler  (30 yaş) ( 93 doğumlu)  ve üzeri yaştaki oyunculardan olacaktir.
 • Kontenjan statüsündeki futbolcular  1985-1986   doğumlu oyunculardan olacaktir.
 • Kontenjan  statüsündeki futbolcularin  ayni anda  4’ü sahada olabilir.
 • Toplamda 6  kontenjan statüsündeki futbolcu esame listesine yazilabilir.
 • TMVFL   milli karma maçlari 45’ + 45’ = 90  dakikadir.
 • Beraberlik halinde 15’er dakikalik uzatmalar oynanir,  sonuç değişmez ise  penalti atişlari yapilir. Bu yalniz uluslararasi turnuvalarda geçerlidir.
 • Özel maçlarda uzatma olmaz maç  hangi skor ile  bittiyse o şekilde  tescillenir.
 • TMVFL  milli karma 18 veya 22  kişilik kadrolardan oluşur.
 • TMVFL   milli karma müsabakalarinda oyuncu değişikliği  sayisi (7) dir.
 • TMVFL milli  karma müsabakalarinin yapilacaği stadlarda maç  öncesi, her iki takim futbolculari ve teknik heyetleri anos edilmeli ve müzik yayini yapilabilmeli.
 • Milli karma musabakalrinda mutlaka ulusal  marj söylenecektir.
 • Yurt içi ve yurt dişi   müsabakalarda  seramoni yapilmasi ve ulusal marşlarin çalinmasi zorunludur. Stadta ülke  bayraklarinin da bulundurulmasi  zorunludur.
 • Müsabaka esnasinda saha içinde, milli karma teknik heyeti haricinde hiç kimse  bulunamaz. Müsabada doktor, sağlikli ve ambulans kesinlikle buludurulacaktir.  Müsabaka öncesinde takimlar  hazirliklarini  önceden yapmali, resim çekimi ve diğer etkinlikler için müsabakadan 5 dakika önce takimlar sahada hazir  olmalidirlar .maçlar uefa  veya tff hakemleri tarafindan yönetilir ayrica müsabakada saha komiseri de  görev yapar. Müsabakalarda uefa  ve tff oyun kurallari geçerlidir.
 • Futbolcular istenildiği taktirde  kimliklerini /pasaportlarini ibraz etmek zorundadir. Kulüpler lisansini ve kimliğini ibraz etmek zorundadır.
TMVFL 2023/2024 NATIONAL MIXED INSTRUCTIONS
 • Goalkeepers (30 years old) (born 93) and above will be players.
 • Players with quota status will be players born in 1985-1986.
 • 4 of the players in the quota status can be on the field at the same time.
 • A total of 6 players in the status of quota can be written to the esame list.
 • TMVFL national mixed matches are 45' + 45' = 90 minutes.
 • In case of a draw, 15-minute overtime is played, if the result does not change, penalty kicks are made. This only applies to international tournaments.
 • In private matches, there is no overtime, and the match is registered with whichever score it ended with.
 • TMVFL consists of national mixed squads of 18 or 22 people.
 • The number of substitutions in TMVFL national mixed competitions is (7).
 • In the stadiums where TMVFL national mixed competitions will be held, the players and technical committees of both teams should be announced before the match and music should be broadcast.
 • In national mixed competitions, the national margin will definitely be said.
 • It is obligatory to hold ceremonies and play national anthems in domestic and international competitions. It is obligatory to have the national flags in the stadium.
 • During the competition, no one other than the national mixed technical committee may be present in the field. A doctor, a healthy person and an ambulance will definitely be present in the competition. Before the competition, the teams should make their preparations in advance, they should be ready on the field 5 minutes before the competition for picture taking and other activities. The matches are managed by the UEFA or TFF referees, and the field commissioner also serves in the competition. UEFA and TFF game rules apply in competitions.
 • Players are required to present their ID/passport upon request. Clubs must present their license and ID.
TMVFL 2023/2024 +49 LİG STATÜSÜ

MADDE 1 - GENEL HÜKÜMLER

 1. İkinci Bahar Ligi’nde kaleciler kontenjan kapsamında değildir. 1987 (Ay ve gün aranmaksızın) ve daha önce doğan oyuncular, sadece kaleci olarak oynayabilirler.
 2. Her takım, sahada 1976 (Ay ve gün aranmaksızın) ve daha önce doğmuş, Ayrıca kontenjan uygulaması vardır. 1977 ve 1978 doğumlular kontenjan statüsündedir. Esame listesine yazılabilecek kontenjan sayısı 4 (Dört) futbolcudan oluşur. (4) (dört) futbolcu müsabakada oynarken,(4) (dört) futbolcu da yedek oyuncu olarak bekleyebilir ve değişiklikler bu futbolcular arasında olur.
 3. Takımlarda, yaş kriterine uygun olmak şartıyla, yabancı uyruklu, en fazla 4 (Dört) oyuncu bulunabilir. Esame listesine (4) (Dört) yabancı uyruklu oyuncu (Ancak en fazla ikisi sahada olmak kaydıyla) yazılabilir.
 4. Kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik kadroda görevli olanlar, oyuncu lisansı çıkartmak kaydıyla kadroda yer alıp müsabakalarda oynayabilirler. 
 5. Her takım, lisans dönemleri içerisinde en fazla 30 (otuz) futbolcuya ücretsiz olarak lisans çıkarttırabilir. Lig süresince, takımlar birbirinden transfer yapamazlar. Ancak, Türkiye Şampiyonası’na gidilirken, takımlar birbirlerinden, belirlenecek sayıda, oyuncu transfer edebilirler ayrıca 5(beş) adet de filiz lisans çıkarttırabilirler.
 6. Ligin ilk yarı bitiminde (devre arası olarak) takımlara, belirtilecek sürelerde dinlenme hakkı verilir.
 7. Takımların tüm oyuncularının lisansları, TMVFL’nin resmi internet sitesinde yayınlanır. Böylece sezon başlangıcında ve sezon içinde çıkartılan tüm lisanslar, diğer takımlar tarafından görülür. Puan durumları, haftanın karması gibi bildirimler tüm takımlar tarafından internet sitesinden takip edilebilecektir.
 8. Oyun kuralları ihlali nedeniyle, görmüş olduğu kırmızı kartlardan dolayı aldığı disiplin cezaları haricinde, bir sezon içerisinde toplamda 5 (Beş) maç müsabakalardan men cezası alan bir futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligden ihraç edilir. Bu oyuncu Türkiye Şampiyonası’nda da takımında oynayamaz. Sonraki sezonda bu futbolcunun TMVFL organizasyonlarında yer alıp almayacağına Yönetim Kurulu karar verir.
 9. Toplamda 5 (Beş) maç müsabakalardan men  cezası almış, ligden ihraç olmuş bir oyuncuyu, herhangi bir şekilde oynatan takım, hükmen yenik sayılır. Müsabakalarda ofsayt uygulaması yoktur. Bunun dışında mevcut futbol oyun kuralları geçerlidir.
 10. TMVFL bünyesinde oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar, TMVFL Disiplin Kurulu’na yapılır. Disiplin Kurulu, TMVFL tarafından lig başlamadan önce belirlenir.
 11. TMVFL Disiplin Kurulu’nun kararlarına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, 500,00TL  (Beş yüz TL)’lik itiraz harcının yatırıldığına dair banka dekontuyla birlikte TMVFL Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.
 12. İkinci Bahar Ligi’ne ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda TMVFL Disiplin Talimatı ve TMVFL Disiplin Kurulu yetkilidir.
 13. İkinci Bahar Ligi ve bu statüde adı geçen kurulların kararlarıyla ilgili tebligatlar, TMVFL internet sitesinde (www.tmvfl.com.tr) yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
 14. İkinci Bahar Ligi’nde mücadele eden kulüpler ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatının ilgili maddeleri çerçevesinde, para cezaları da uygulanabilir.
 15. İkinci Bahar Ligi’ ne katılacak kulüplerin, müsabakalarını oynayacakları sahalar,  aynı il içindeki diğer takımlar için de belirlenen ortak sahalardır.
 16. TMVFL tarafından düzenlenen İkinci Bahar Ligi’nin müsabakalarının, tarih, saat ve saha bilgileri, TMVFL internet sitesinde ilan edilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler, kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. TMVFL’nin internet sitesinde ilan edilen müsabaka bilgileri, kulüplere yapılan resmi tebligat hükmündedir.
 17. İkinci Bahar Ligi müsabakaları, kural olarak, Cumartesi veya Pazar günleri TMVFL tarafından belirlenen saatlerde oynanır. Takımlardan birinin başvurusu üzerine veya müsabakanın oynanamamasına ilişkin olağanüstü bir durumun tespiti durumunda, TMVFL müsabaka gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapabilir.
 18. Müsabakaların gündüz veya akşam oynanması kararı TMVFL tarafından alınır. Sağlık konuları ile ilgili sorumluluk, ligin başlangıcında bireysel olarak imza attıkları taahhütnamelerinde belirtildiği üzere futbolcuların kendilerine aittir. Sahalarda, müsabakalar esnasında bir sağlıkçı görev yapar.
 19. Müsabaka öncesi tribün düzenlenmesi, organizasyonu ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirme görevi TMVFL ile müsabakaya çıkacak olan kulüplere aittir.
 20. TMVFL, grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya ayrıca müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
 21. Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri, müsabakanın hakemine aittir.
 22. Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı, öncelikli olarak misafir takıma (Fikstüre göre) aittir.
 23. İkinci Bahar Ligi müsabakalarının hakem atamaları, TMVFL tarafından yapılır. Müsabakalar resmi hakemler tarafından yönetilir. Müsabakalar üçlü  hakem tarafından yönetilir. Müsabakalar 35+35= 70 (Yetmiş) dakikalık iki devre halinde oynanır. Devreler arasında en fazla 15 (On beş) dakikalık mola verilir.
 24. Esame listesinin doldurulması ve lisansların kontrolü ile ilgili sorumluluk, takım yöneticilerine aittir. Lisanslı olmayanlar müsabakaya dâhil edilmeyecektir. Oyundan ihraç edilen oyuncu, yedek kulübesinde bulunamaz, sahayı terk edene kadar da karşılaşma başlatılmaz.

MADDE 2 – MÜSABAKA KADROLARI

 1. Takımların müsabakalarından önce düzenleyecekleri esame listesinde, en fazla 22 kişi olabilir. Oyuncu değişikliği (11)  ile sınırlıdır ve çıkan oyuncu, tekrar oyuna giremez.
 2. Müsabaka, 1’i kaleci ve 10’i oyuncu olmak üzere toplam 11 (On bir ) kişi ile oynanır. Müsabakaya başlamak için en az 9 (dokuz) oyuncu gereklidir.
 3. Kadro zafiyeti yaşandığında, esame listesine ancak 8 (Sekiz) futbolcu yazılabildiğinde, en az 9 (Dokuz) futbolcu ile müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolcuların eksik olanları sonradan gelerek müsabakaya dâhil olabilirler.
 4. Müsabakalar Nizami sahada oynanır ve 3  hakem ile yönetilir. Ayrıca saha komseri görev alır.
 5. Ev sahibi takım sahasını belirtmek zorundadır ve saha sorumluluğu ev sahibi takıma aittir.
 6. Müsabakaya çıkmayan takımlar, 5.000,00 (Beş Bin) TL’yi cezayı şart olarak TMVFL hesabına yatırmak zorundadırlar. Bu paranın 5.000,00 TL’si TMVFL tarafından rakip takımın hesabına gönderilir.
 7. Türkiye Şampiyonasına Giderken Her Takım (1) kişi Mülki Amirlerden, Savcı, Bld Başkanı, Hakim ve Önemli Devlet Adamlarını  (35) yaş Altı Olmamak Kaydı ile Takım Kadrosuna Katabilir.

MADDE 3 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER

 1. Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya, en fazla 12 (0n iki ) yedek futbolcu ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı masör ve bir sağlıkçı girebilir.
 2. Takımların esame listesinde yer alan, yöneticilerinden birinin veya  teknik adamlarından birinin ya da takım kaptanının, müsabakadan önce “Esame Listesini” imzalaması zorunludur.
 3. İkinci Bahar Ligi müsabakalarında, TMVFL’nin internet sitesinde yayınlanan, standart esame listeleri kullanılacaktır. Esame listesinde, müsabakadaki takım kaptanı mutlaka belirtilecektir.
 4. TMVFL müsabakalarında futbolcular ile sahaya giriş kartı veya lisansı bulunmayan yönetici, teknik sorumlu veya antrenör müsabaka isim listesini imzalayamaz.
 5. Müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem tarafından ihraç edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya teknik adam da yok ise müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu değişikliği kartını, imzalamaya takım kaptanı yetkilidir.
 6. Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yöneticiler veya teknik sorumlular müsabaka gününde cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar. Esame listesini imzalayacak herhangi bir yetkilinin müsabaka öncesinde sahada hazır bulunamaması halinde, takım kaptanı tarafından esame listesi imzalanabilir.

MADDE 4 – TRİBÜN DÜZENLEMESİ VE ORGANİZASYON

Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda bulunmaları, TMVFL’nin iznine tabidir.

Takımlar, müsabaka öncesi sahaya ancak TMVFL’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları halinde, kulüplerin de TMVFL’ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir. Takımların pankartla sahaya çıkma taleplerinin müsabakadan en az 2 gün önce TMVFL’ye iletilmesi gereklidir. Kulüpler, yukarıda sayılanlar dışında TMVFL’nin bildireceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.

Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.

Kulüpler, seyircilerinin ve mensuplarının saha veya tesislere verdiği zararlarla ilgili oluşacak bedeli, TMVFL yönetiminin tebliğ tarihinden itibaren, en geç 5 (Beş) gün içinde TMVFL’nin banka hesabına yatırmak zorundadırlar.

TMVFL + 49 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SİSTEMİ

 1. Türkiye Şampiyonası’na, sıralamaya bakmaksızın gelmek isteyen  takımlar katılabileceklerdir. Uygun koşullar olması halinde, katılacak takım sayısı 8(Sekiz) veya daha üstü  olabilir. 
 2. Türkiye Şampiyonu ve takıma şampiyonluk kupası verilir.
 3. Türkiye Şampiyonasında  2’nci ve 3’üncü olan takımlara, TMVFL tarafından sıralamalarına göre,  kupaları  verilecektir. Şampiyonada ayrıca gol kralına, en iyi kaleciye ve en centilmen takımada ödülleri verilecektir.
 4. Her kazanılan Türkiye Şampiyonluğu için şampiyon olan takıma bir yıldız kupası verilerek,  şampiyon takım ayrıca ödüllendirilmiş olacaktır. Kazanılan yıldızlar, takımın armasında yer alabilecektir.
 5. Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı, öncelikle İkinci Bahar Ligi’nde mücadele eden takımlara aittir.  TMVFL liginde olan takımlar + 49 takımı  oluşturup Türkiye şampiyonasına   aynı statüye uymak  şartı ile şampiyonaya katılabilirler.

MADDE 6 –  FORMA SETLERİ

 1. Takımlar, biri açık renkte, diğeri ise koyu renkte olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak ve müsabaka saatinde her iki forma setini de yanlarında hazır bulundurmak zorundadırlar.  Ligde forma seti sayısında sınırlama yoktur.
 2. TMVFL takımlarının, forma setlerine alacakları reklamlar konusunda TMVFL onayı şarttır. TMVFL takımları, formalarının arkasına futbolcu isimlerini yazdırabilecekleri gibi TMVFL logosunu da formalarının kol kısmına koydurabilirler.

MADDE 7 – PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ

Takımların TMVFL tarafından belirlenmiş fikstür gereğince, birbirleri ile karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre yapılan müsabakalarda galibiyete 3 (üç), beraberliğe 1 (bir) puan verilir ve mağlubiyete ise puan verilmez. Genel puantajda puanları eşit olan takımlardan;

1. Aynı puana sahip takım sayısı 2 (iki) ise;

a. Önce bu iki takımın, kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.

b. Kendi aralarındaki müsabakalarda, puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

c. Kendi aralarındaki müsabakalarda, puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

d. Takımların gol averajları da eşit ise, daha fazla gol atmış olan takım, üstün sayılır.

e. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa, hükmen yenilgisi olmayan takım, üstün sayılır.

f. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, belirlenecek esaslara göre, ilgili takımlar arasında, yapılacak tek maçlı eleme usulünün uygulanacağı bir müsabaka neticesinde kazanan takım, üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

2. Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

a. Aralarındaki müsabakalarda öncelikle, puan sıralamasına,  sonrasında da gol averajına bakılır.

b. Eşitliğin devam etmesi halinde, TFF’nin konuyla ilgili uygulamaları Geçerlidir.

MADDE 8 – YÜRÜLÜK

Şampiyon olan takım birdaki sezonda  lige katılım bedelin yarısını öder.

TMVFL 49 Ligi Şampiyonuna şampiyonluk kupası, ikinciye ikincilik kupası, En iyi kaleci ve gol kralına ödülü verilir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu talimat, TMVFL’nin resmi web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Talimatta bulunmayan hükümlerle ilgili TMVFL Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

© 2019 - TMVFL - Literal Yazılım Tüm Hakları Saklıdır.