Bölge Temsilciliği Genel Hükümleri

İl Temsilciliği Genel Hükümleri

TMVFL  İL TEMSİLCİSİ VE İL TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve kuruluşlarla uyumlu çalışmak üzere Futbol TMVFL  atanan veya seçimle göreve gelen Futbol İl Temsilcilerini ve Futbol İl Temsilciği  çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2-BÖLGE temsilciliği il temsilcinin bir üst kuruluşudur. İl temsilcileri bölge temsilcileriyle çalışma ilkelerine sahiptir.

3-KAPSAM: Bu talimat, Master ve Vetranlar futbol faaliyetinde bulunan kulüpler, kulüp yöneticileri, futbolcu, hakem, antrenör, saha komiseri ve futbolla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında uygulanır.

4-DAYANAK:  Bu talimat,  TMVFL  Teşkilat ve Görevleri Hakkında  ve Ana Statü hükümleri uyarınca uygulanır.

 5-TANIMLAR: Bu talimatta; a  Türkiye  Masterler ve Veteranlar  Futbol Federasyonu’nu , ülkedeki faaliyetlerini yürütmek amacıyla oluşturulan kurulu Türkiye masterler ve veteranlar  Federasonuna Spor Kulüplerin  üye illerdeki spor kulüplerinin üst kuruluşu olan olan il temsilciğidir. Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonunca yetki verilen illerdeki Türkiye  Masterler ve Veteranlar  Derneği, TMVFL Futbol İl Temsilcisi: İllerdeki futbol faaliyetlerini Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonuna karşı sorumlu olarak yürüten kişiyi, TMVFL  Futbol İl Temsilciliği İllerdeki futbol faaliyetlerini Futbol İl Temsilcisinin başkanlığında yürüten, atanmış veya seçilmiş üyelerden oluşan kurul,  Kulüp: Futbol dalında faaliyette bulunan, mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TMVFL Federasyonca tescil edilmiş dernek veya şirketleri, Masterler ve Veteranlar  Futbolcusunu : Futbol faaliyetlerine katılmasını  sağlar.

6- BÖLÜM II FUTBOL İL TEMSİLCİSİNİN SEÇİMİ, GÖREVİ , GÖREVDEN ALINMA VE İSTİFASI FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ :

 MADDE 5- Futbol İl Temsilcisi illerdeki Futbol faaliyetlerini yürütmek,   müsabakaların illerinde düzenlenen faaliyetlerini organize etmek,

Futbol Komitelerine başkanlık etmek, illerinde futbolla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla uyumlu çalışmak üzere Federasyona karşı sorumlu olarak görev yapan kişidir.

7- FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİNE ADAY OLACAK KİŞİLERDE ARANACAK NİTELİKLER: MADDE 6- a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak. b) Futbol Disiplin Talimatları hükümleri gereğince bir defada veya toplam 6 (altı) aydan fazla hak mahrumiyetleri cezaları almamış olmak . c) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

8-FUTBOL İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVE GELMESİ

Futbol İl Temsilcileri göreve seçimle gelirler. TMVFL  tarafından İl Temsilciliği seçiminin yapılmasına gerek görülmeyen illerde Futbol İl Temsilcisi TMVFL  tarafından atanır.  Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  TMVFL Futbol Federasyonunun onaylamasıyla İl Temsilcisi görevine başlar.

İl   il temsilcisinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

9-FUTBOL İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ:  Futbol İl Tertip Komitelerine Başkanlık etmek. b) TMVFL  Futbol Federasyonunca çıkartılan talimat, genelge ve emirleri, futbolla ilgili yenilik veya değişiklikleri kulüplere ve kuruluşlara zamanında duyurmak, takip ve kontrolünü yapmak. c) Futbol müsabakalarını tertip ve tanzim etmek üzere her sezon başında kulüpler ile iletişime geçmek. Saha Komiserleri Derneği şubesi ile işbirliği yaparak, aday saha komiserleri listesi ile sezon başında görev yapacak saha komiserlerinin listesini TMVFL Futbol Federasyonunun ilgili Bölge Temsilcisine  göndermek. TMVFL  Federasyonca düzenlenen kurs, seminer ve toplantılara çağrıldığında katılmak.  İlindeki master ve veteran takımlarının  futbol organizasyonunu başarılı bir şekilde   yürütülmesini sağlamak. Futbol kulüpleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözüme bağlamak ve yerel liglerle ilgili tüm kayıtları tutmak.  Futbol müsabakalarında görevli hakem, personel ve saha komiserlerinin görev bordrolarının programa ve talimatlara uygun olup olmadığını inceleyerek talimatlara uygun olan bordroları imzalamak. Master ve veteran  futbol liglerinde müsabaka sonrası futbolcu, antrenör ve yöneticilerin birbirlerine, hakemlere ve teşkilat mensuplarına karşı işledikleri fiili tecavüz ve diğer olayların gerçekleşmesi halinde bu disiplin suçunu işleyenler hakkında İdari Tedbir koymak. TMVFL   Futbol Federasyonunun kendi organizasyonları dışında ilinde düzenlecek futbol organizayonlarına  TMVFL ’nin izniyle onay vermek.

10-GÖREVDEN ALMA, İSTİFA MADDE

 TMVFL  Futbol İl Temsilciliği görevine seçildikten sonra en az lise ve dengi okul mezunu olmadığı, Futbol Disiplin Talimatı hükümleri gereğince bir defada veya toplam 6 (altı) aydan fazla hak mahrumiyetleri cezası aldığı ve yüz kızartıcı hallerden hüküm giydiği tespit edilen temsilcinin görevine son verilir. Tarafsızlığını yitiren ve bu tutumunda ısrar eden veya faaliyetlerini aksatarak görevini yerine getirmeyen, görevini başarılı bir şekilde yapmadığı belirlenen İl Temsilcisinin görevine, gerekli görüldüğü takdirde Federasyonca son verilir.  Futbol İl Temsilcisi herhangi bir nedenle görevinden istifa ettiğinde veya görevine son verildiğinde Federasyonca bu görevi yürütmek üzere bir İl Temsilcisi atanır. Yeni İl Temsilcisi görevini 3 yıl sürdürür. Görev süresi tamamlanınca İl Temsilciliği  görevi TMVFL tarafından değerlendirilip devamı konusunda yönetim kurulu  karar verir.

Müsabakaların yapılacağı sahaları belirlemek, müsabakaların gün ve saatlerini tespit ve ilan etmek. d) Müsabakalardan dolayı çıkacak her türlü anlaşmazlıkları ve itirazları birinci dere Müsabaka görevlilerinin raporlarını  TMVFL  Disiplin Kuruluna sevk etmek.  Hava muhalefetinden dolayı veya başka olumsuzlukta  müsabakaların yapılıp yapılmayacağına karar vermek o maçın hakemine aittir.) Bunların dışında bir müsabakanın tesciline veya yeniden yapılacağı tarihin tespitine ve sahalar hakkındaki anlaşmazlıklar üzerinde karar almaya TMVFL Futbol Federasyonu yetkilidir. Müsabaka programı tamamlandıktan sonra hakem raporları ile saptanmış teknik sonuçları ve müsabakalara katılan kulüplerin derecelerini tayin ve TMVFL Futbol Federasyonunun onayından sonra ilan etmek.  TMVFL  Federasyonca yayınlanan Genelge ve Talimatlara aykırı hareket eden görevini aksatan il temsilcilerini  görevden almaya ve yenisini atamaya TMVFL yetkilidir.

 Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TMVFL Futbol Federasyonu karar vermeye yetkilidir.


Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

© 2019 - TMVFL - Literal Yazılım Tüm Hakları Saklıdır.