TMVFL İcra Kurulu Hakkında

TMVFL İcra Kurulu Hakkında

TMVFL  İcra Kurulu Hakkında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu göre görev ve yetkileri şöyle;

1. İcra Kurulu, TMVFL  Başkanı, Başkan vekilleri Genel Sekreter ve Başkan  tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulu'nun görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır.

2. Kurulu, TMVFL  Başkanı toplantıya çağırır.

3. İcra Kurulu,  Yönetimi Acil  Durumlarda   Sportif  faaliyetlerle ilgili toplanır ve  arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.

4. İcra Kurulunun gerekli görmesi halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.

5. İcra Kurulu'nda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurulu'nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim   Kurulunu Bilgilendirir.

6. Başkan'ın katılamaması halinde toplantıya birinci başkan vekili başkanlık eder.

 

 

   

7İcra kurulu üyeleri: aralarında uyum bulunur ve ekip çalışması halinde Federasyonu  daha ileriye  götürmesi için çalışmalar yapar.

8. Yönetim kuruluna brifing verir, onlardan talimat alır.

9. Rekabet stratejileri konusunda alınan kararları uygular.

10. Doğru bir rekabet stratejisi oluşturulması için ligi  inceler.

11. Yönetim stratejileri konusunda danışmanlık yapar.

12. Federasyon  içi motivasyonu sağlar.

13. Belirli  atamalarını yapar ve yönetim kuruluna bilgi verir.

14. Yatırım ve reklam projelerini oluşturur ya da denetler.

15. Sosyal faaliyetleri takip ederek Federasyonun bu faaliyetlerde  yer almasını sağlar.

 

 


© 2019 - TMVFL - Literal WebDizayn Tüm Hakları Saklıdır.